II-21. "Sinte Maarten"

Klik hier voor een grotere afbeelding.

Ook nu nog gaan op 11 november, de dag van St. Maarten, veel kinderen de straat op met lampionnen. Vroeger werden die van uitgeholde kalebassen, pompoenen of suikerbieten gemaakt. Ze zingen een liedje en krijgen snoep of geld. Het is opvallend dat in West-Friesland het St. Maartenfeest nog zo uitgebreid wordt gevierd, vergeleken met andere streken in Nederland. Misschien is dit te verklaren uit het feit dat gedeelten van West-Friesland vrij lang rooms-katholiek zijn gebleven en dat men zich na de hervorming niet zoveel heeft aangetrokken van het verbod op rooms-katholieke gebruiken en feesten. Want St. Maarten is eigenlijk een rooms-katholiek feest, waarbij de heilige Martinus wordt vereerd.
Dit schilderij, een Westfries naïef, heet "Keuveltjesavond (Verlaat in Oude Niedorp)". Keuveltjesavond is een Westfries woord voor de avond van "Sinte Maarten".