Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, groep of instelling, die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef of het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Genootschap.
 
Elk lid of organisatie werkzaam onder de paraplu van het Genootschap kan een voordracht doen voor de toekenning van deze prijs. Bij het doen van een voordracht moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
 
  • De voordracht moet voor 1 mei ontvangen zijn bij ons secretariaat;
  • De voordracht moet voorzien worden van een duidelijke motivering;
  • In de motivering moet worden aangegeven in welke categorie de voorgedragen prijswinnaar valt. Als categorieën kennen we (in alfabetische volgorde): archeologie, archieven, boeken/publicaties/schrijvers, creativiteit/cultuurhistorische waarden, dialect, folklore, gebouwen/molens/restauraties, historische verenigingen, natuur en landschap, regionale musea en veldnamen/toponiemen.
 
De ontvangen voordrachten worden doorgezonden aan de commissie, die het dagelijks bestuur adviseert over de uiteindelijke toekenning van de prijs. Het uit te brengen advies bevat één naam van een persoon of instelling en gebruikelijk is dat het dagelijks bestuur het uitgebrachte advies overneemt. De prijsuitreiking vindt vervolgens plaats op de Westfriezendag. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde. Het overzicht van de prijswinnaars door de jaren heen treft u hieronder aan.
 
JaarNaamCategorie
2023 Band Oôs Joôs Dialect
2022 Stichting Volksvermaak Wadway Folklore
2021 Peter Swart Scheepsarcheologie
2020 Niet uitgereikt  
2019 Stichting Nederlands Stoommachine Museum Regionale musea, tentoonstellingen en platforms
2018 Stichting Johannes Bos, Koedijk Gebouwen/molens/restauraties
2017 Historische Stichting De Cromme Leeck Historische verenigingen en stichtingen
2016 Stichting Varend Erfgoed Hoorn Regionale musea, tentoonstellingen en platforms
2015 Stichting Cultureel-Historische Route Blokker Cultuurhistorische waarden en creativiteit
2014 Westfriese Dansgroep Schagen Folklore
2013 Henk Komen en Jaap de Wit Boeken en publicaties/schrijvers
2012 Ans Spil-de Boer en Theo Spil
Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij Medemblik
Regionale Musea
2011 Stichting Veldzorg Oosterdel Natuur en Landschap
2010 Stichting Archeologie West-Friesland Archeologie
2009 Aris Bouwens Dialect
2008 Ver. Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Westfriesland Natuur en Landschap
2007 Stichting Westfriese Molens Gebouwen/molens/restauraties
2006 Westfries Archief Archieven
2005 Westfriese Dansgroep Midwoud Folklore
2004 Stichting Coogh Geestmer Ambacht Veldnamen/toponiemen
2003 Boerderijenstichting Gebouwen/molens/restauraties
2002 Peter Ruitenberg Dialect
2001 Marianne Havermans-Dikstaal
en Jeanne de Weert-Doesburg
Boeken en publicaties/schrijvers - Aangekleed gaat uit
2000 Herman Lambooij Boeken en publicaties/schrijvers
1999 Frans Diederik
Archeologische Werkgroep
Archeologie
1998 Nel van Laren-Zwuup Dialect
1997 Naïeve schilderijen
Jannie Kuiper Wetsteen
Creativiteit/Cultuurhistorische waarden
1996 Adriaan Donker Stichting
museumboerderij Hoogwoud
Regionale Musea
1995 Piet Boon Boeken en publicaties/schrijvers - Wijdenes
1994 Betje Wolfmuseum Regionale Musea
1993 Jan Piet van der Knaap
kerkrestauraties Hoorn
Gebouwen/molens/restauraties
1992 Schager markt Folklore
1991 Hist. Ver. Oud Enkhuizen Historische Verenigingen
1990 Sticht. Pancratiuskerk Blokker Gebouwen/molens/restauraties
1989 Jan Bremer Boeken en publicaties/schrijvers - Heerhugowaard
1988 Echtpaar Van Breemen
Grondleggers Zuivelarchief
Archieven
1987 Stichting Wadway
restauratie kerkje
Gebouwen/molens/restauraties
1986 Aat Wit, Niedorp Archeologie
1985 Museum Stoomtram Regionale Musea
1984 Kant-klosschool Wijdenes Creativiteit/Cultuurhistorische waarden
1983 Poldermuseum Andijk
Cees Visser
Regionale Musea
1982 Hist. Ver. Oud Hoorn Historische Verenigingen
1981 IVN Westfriesland
Streekbos/rondvaartboot
Natuur en Landschap
1980 Johan Schilstra Boeken en publicaties/schrijvers - Omringdijk
1979 Jan Pannekeet Dialect