Tekst: Frans Diederik

Redactie: Ina Broekhuizen-Slot, John Brozius, Siebrand Krul, Jaap Raat en Peter Smit. Eindredactie: Peter Smit. Beeldredactie: John Brozius. Fotografie: Theo Mes. Adviezen: Cees Bakker, Jan de Bruin en Harry de Raad.

Uitgeverij Waanders i.s.m. Westfries GenootschapWestfries ArchiefWestfries Museum en Regionaal Archief Alkmaar.

West-Friesland toen en nu - 11. Sporen in het landschap

Inhoud

• Inleiding op deze aflevering
• 11.1 Tolkerdijk bij Schagen
• 11.2 Polder Burghorn bij Schagen
• 11.3 Oorlogsmonument in Zwaagdijk-Oost
• 11.4 Erfgoedcentrum Op Zeeland in Kolhorn
• 11.5 Bronstijdboerderij in Enkhuizen
• 11.6 De drie terpen van Eenigenburg
• 11.7 Kromme Leek bij Zwaagdijk
• 11.8 Heidens Kerkhof in Westwoud
• 11.9 Proefpolder Andijk
• 11.10 De 33 bochten van Schellinkhout
• 11.11 MAK Blokweer in Blokker
• 11.12 De Langereis: een belangrijke waterloop

Het kerkje van Eenigenburg staat vanouds op een terp, ooit gelegen aan de voormalige loop van de Rekere. Al in de 13de eeuw werd Eenigenburg als nederzetting genoemd. Het huidige kerkje dateert van 1792, maar in het terplichaam bevinden zich de resten van een stenen voorganger, daterend van omstreeks 1300. (Foto TM)


Aan de Langereis heeft men een deel van het akkerland onder water gezet en laten verwilderen, waardoor een zogeheten flora- en faunapassage is ontstaan die twee natuurgebieden met elkaar verbindt. (Foto TM)