Op dit anonieme schilderij uit omstreeks 1750 zijn de regenten van het chirurgijnsgilde van Hoorn afgebeeld.Op dit anonieme schilderij uit omstreeks 1750 zijn de regenten van het chirurgijnsgilde van Hoorn afgebeeld. In dit gilde waren zowel de chirurgijns als de apothekers van de stad verenigd. In de oude Oosterpoort, afgebroken in 1818, was een snijkamer. Hier werden de lessen in anatomie gegeven. De artsen hadden het recht de lichamen van in Hoorn terechtgestelde misdadigers te gebruiken voor de lessen. (WFM)