Voersilo's.
Voersilo's
Ze vallen onder de noemer agrarisch erfgoed, de tientallen betonnen voersilo's die verscholen staan op de erven van boerderijen in de Nederlandse grasstreken. Verreweg de meeste zijn gebouwd door de firma A. Appel, Silo- en kelderbouw uit Spanbroek. Van 1934 tot 1972 zijn door deze firma ruim drieduizend silo's geplaatst in heel Nederland.
Dit project verhaalt over het ontstaan en de ontwikkeling van deze silo's. PDF »