In 1725 kreeg Medemblik aansluiting op de straatweg Enkhuizen-Hoorn.In 1725 kreeg Medemblik aansluiting op de straatweg Enkhuizen-Hoorn. De kosten voor het onderhoud werden betaald uit tolheffingen. In Hoogkarspel werd in 1729 het Medemblikker tolhuis gebouwd. Voetgangers betaalden een halve stuiver, een rijtuig dat passeerde kostte de bestuurder zes stuivers en voor elke passagier werd nog eens een stuiver berekend. Op het schilderij van A.F. Kok uit 1843 is het tolhuis vanuit het zuiden afgebeeld. Op 3 april 1973 brandde het gebouw tot de grond toe af. (WFM)