Wit, Cor (1928-2012)

De laatste directeur-generaal van de PTT

Cor Wit werd geboren te Midwoud op 24 juli 1928 als zoon van Cornelis Wit, veehouder en Grietje Sijp. Na de Rijks HBS in Hoorn te hebben doorlopen ging hij elektrotechniek studeren aan de Technische Hogeschool Delft. Na zijn studie trad hij in 1958 in dienst bij de PTT. In hetzelfde jaar trouwde hij met Grietje Bakker uit Hauwert. Het echtpaar Wit-Bakker kreeg twee zoons Kees en Jan.

Carrière
Na twaalf jaar bemoeienis gehad te hebben met kabels en versterkers werd hij in 1970 landelijk de tweede man van de PTT-poot Telecommunicatie, wat later KPN Telecom ging heten. In 1977 werd hij daarvan de hoogste baas. In 1981 werd hij tevens plaatsvervangend directeur- generaal en drie jaar later, hij was toen 57 jaar, directeur-generaal. Daarmee was Cor Wit de hoogste baas van de PTT. Onder zijn gezag vielen daarmee de Post, de Giro en de Rijkspostspaarbank. Cor Wit zou de laatste directeur-generaal worden. Hij werd opgevolgd door Wim Dik die belast zou worden met de privatisering van het Staatsbedrijf.

Reorganisatie en afscheid
Tien jaar eerder werd de PTT geconfronteerd met een gedwongen verhuizing van de Centrale Directie PTT van Den Haag naar de stad Groningen. Cor Wit werd belast met de uiteindelijke afronding daarvan. Een lastige klus want weinig personeelsleden waren het met de spreiding van de Rijksdiensten eens. Daarbij kwam dat de regering voorbereidingen aan het treffen was om het Staatsbedrijf PTT een zelfstandige onderneming te laten worden. Dat resulteerde op 1 januari 1989 in de Koninklijke PTT Nederland, de KPN. Cor Wit was toen 60 jaar en VUT-gerechtigd en directeur-generaal af, maar bleef op verzoek nog drie jaar als adviseur van de nieuwe KPN.

Bij zijn afscheid in 1992 kreeg Cor een vriendenboek, een ‘Witboek’. Daarin niets dan lof voor hem. Neelie Kroes, in haar hoedanigheid als minister van Verkeer en Waterstaat schreef daarin onder meer: ‘Cor Wit kan terugkijken op een carrière waarin hij bescheidenheid, vastberadenheid, competentie en een onnadrukkelijk maar gezagsvol leiderschap met elkaar wist te combineren’.
Gerrit Glas, ook een Westfries, die in die jaren directeur van de postzegeldivisie was omschrijft Cor als een ambtenaar met een heel aparte persoonlijkheid, opvallend van inzicht, geheugen, combinatievermogen, visie, leiderschap en mensvriendelijkheid.

Cor Wit-fonds
Om Cor voor zijn de grote verdiensten voor de PTT te eren werd het Cor Wit-fonds opgericht. Doelstelling: ‘om de communicatie over en weer tussen maatschappijen voor de KPN relevante ICT vakgebieden te versterken en onderzoek en onderwijs op deze gebieden te bevorderen en te stimuleren.’ Ook werd met geld uit het fonds onderzoek gedaan hoe door het veelvuldig digitaal contact het gemis aan fysiek contact te compenseren alsmede een onderzoek naar factoren die het levensgeluk bepalen in en rond het huis.

Cor Wit-leerstoel
Aan de TU Delft is met behulp van het Cor Wit-fonds in 1998 een leerstoel opgericht die naar Wit is genoemd en die bekleed wordt door internationaal vermaarde onderzoekers op het gebied van telecommunicatie en informatietechnologie die zich richten op onderzoeksvragen op het raakvlak van technologie en maatschappij.

Onderscheidingen
Voor zijn vele verdiensten werd Cor Wit koninklijk onderscheiden. Zo werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

De Westfries Cor Wit
Opgegroeid in Westfriesland met het Westfries dialect merkte Cor bij bezoek aan familie aldaar dat Westfries praten steeds minder vlot verliep. Hij was lid van het Westfries Genootschap en bezocht met zijn vrouw zo nu en dan de jaarlijkse Westfriezendag op de eerste zaterdag in september, was abonnee op Skroivendevort van de Stichting Creatief Westfries. Ook was hij liefhebber van de Westfriese Spreukenkalender van Peter Ruitenberg.

Cor Wit woonde in Pijnacker en overleed op 84-jarige leeftijd te Delft op 12 september 2012.

Bron:
Gerrit Glas, Cor Wit uit Midwoud (1928) De laatste baas van de PTT, in: West-Friesland Oud & Nieuw jaarboek 67 (2000) p. 130-133.
Wikipedia: Cor Wit.

Gegevens aangeleverd en bewerkt door: Jaap Raat te Heiloo (2018).