Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1972 (39)

[Voorkant jaarboek]
[Advertenties op schutbladpagina's ... I, II, III]
[Titelpagina ... 1]
[Inhoud ... 2]
[Herkomst der afbeeldingen ... 3]
[uren-dagen-maanden-jaren] Momentopnamen uit West-Friesland van toen en thans ... 4, 5, 6, 7
Bredero, Hooft en het hedendaagse Westfries ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Kant kennen en herkennen ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
De Ket ... 34, 35, 36
De ramp met de Oostindiëvaarder 'Vrouwe Elisabeth Dorothea' te St. Maartenszee ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
Schoolmeesters en hun salarissen aan het eind van de zestiende eeuw ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
De "Koninklijke Droogmakerij" ... 79, 80
Noordhollands zuivelhistorie ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Van Daan Pool tot Kees Stet ... 101, 102, 103, 104, 105
Ererondje in Opmeer ... 106, 107
Het bezoek van de Prins aan West-Friesland in 1577 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
Het platteland krijgt een ander gezicht ... 116, 117, 118, 119, 120, 121
Raadsel rond stookplaats in Timmermansgildehuis ... 122, 123
Ode van de 'kouwe kant' ... 124
Te gast bij ons Genootschap: Het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde ... 125, 126, 127, 128, 129
Kroniek van West-Friesland 1971 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147
Bibliografie van West-Friesland c.a. 1970-1971 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160
[Titelpagina «UIT HET GENOOTSCHAP» ... 161]
An de lede ... 162
Bestuur en commissies ... 163, 164, 165
Ledenlijst ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Jaarverslag van de secretaris ... 186, 187, 188, 189, 190, 191
Jaarverslagen van de diverse commissies ... 192
[Commissie voor Landelijk Schoon ... 192]
[Commissie voor Westfriese Klederdracht ... 192]
[Commissie voor Westfriese Genealogie ... 193]
[Commissie tot bevordering van de instandhouding van de traditionele hoofdtooi ... 193]
Jaarverslag van de penningmeester ... 194, 195, 196, 197
Met 'Oud West-Friesland' naar Vlaanderen ... 198, 199, 200
[Advertenties op schutbladen ... 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207]
[Achterkant jaarboek, waarop een advertentie van «NOORDHOLLANDSCHE van 1816» ... 208]


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2021 - Contact - Sitemap