Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1967 (34)

Voorzijde jaarboek
Titelpagina ... 1
Inhoud ... 2, 3
Aan de leden [inlegvel]
[Herkomst der afbeeldingen] ... 4
An de Lede ... 5, 6
Floris Butter ... 7
Foto: Vrouw met Westfriese kap... 8
De Noordhollandse kap ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
De Langedijk ... 30, 31, 32, 33, 34
Waterstaat en waterschappen in het Geestmerambacht ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Kaart van het gebied van het Geestmerambacht
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
Geestmerambacht 'op de schop' ... 74, 75, 76, 77, 78
De merk- en letterlappen ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85
De Westfriese Omringdijk ... 86
Kaart Hollands Noorderkwartier
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
De dijkdoorbraak in Scharwoude in 1675 en een tot nog toe onbekende kaart van Dirk Pietersz. Abbestee van de dichting van dit gat ... 1000, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
De Wijzend door de Vier Noorder Koggen ... 109, 110, 111, 112, 113
Foto: 'Aan slag ...' ... 114
Kolven, een boeiende sport ... 115, 116, 117, 118, 119, 120
De Nijenburg, natuurmonument ... 121 [Deze pagina is nog niet gescand]
Foto: Gezicht op de Nijenburg te Heiloo ... 122
123, 124, 125, 126, 127
Het putje van Heiloo ... 128
Kroniek van West-Friesland 1966 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
[Rebus, afkomstig uit de tapkast van het Hoornse Veerhuis aan de Dubbele Buurt te Hoorn, thans in het Westfries Museum (Cat. H 10a) ... 142]
UIT HET GENOOTSCHAP [Titelpagina] ... 143
Foto: 'Weduwehuisjes te Medemblik' - Tweede prijs fotowedstrijd 1966 ... 144
Bestuur en commissies ... 145, 146, 147
Ledenlijst ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Jaarverslag van de secretaris ... 164, 165, 166, 167
Jaarverslag commissie voor landelijk schoon ... 168, 169
Jaarverslag van de penningmeester ... 170, 171, 172, 173, 174
Jaarverslag hoofdtooi-commissie ... 175, 176, 177
Jaarverslag commissie Westfriese klederdracht ... 178
Jaarverslag commissie Westfriese genealogie ... 179
Jaarverslag jongeren-commissie ... 180
Opnieuw met 'Oud West-Friesland' naar Parijs ... 181, 182
WESTFRIESE OUDHEDEN X [Titelpagina] ... 183
[Westfriese Oudbeden X is het tweede 'lustrumnummer'.] ... 184
Herinneringen bij 12½ jaar Archeologische Werkgroep ... 185, 186, 187, 188
Sporen van Germaanse bewoning te Schagen ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
Een vuurstolp uit Schagen ... 200, 201
Opgravingen te Hoogkarspel IV ... 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228
Kaart: Hoogkarspel 1966
Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep 'West-Friesland' over het jaar 1966 ... 229, 230
WESTFRIES MUSEUM [Titelpagina] ... 231
[Beheer, Commissie etc. ... 232]
Jaarverslag 1966 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238
Bijlage I: Aanwinsten 1966 ... 239, 240, 241, 242
Bijlage II: Bezoek en gebruik van het museum in 1966 ... 243, 244
[Drie advertenties ... 245]
[Drie advertenties ... 246]
[Vier advertenties ... 247]
[Vier advertenties ... 248]
[Vier advertenties ... 249]
[Achterzijde met advertentie van «Noordhollandsche van 1816 Oudkarspel» ... 250]


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2022 - Contact - Sitemap