Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1940 (15)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Sluitzegel ... 2
De West-Friezen ... D. Pijper ... 3
Openingsrede algemeene vergadering 1940 ... G. Nobel ... 4, 5
Programma Genootschap ... 6
Naamlijst Bestuursorganisaties en leden ... 7, 8
Foto: KORENMOLEN TE BENNINGBROEK
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Jaarverslag ... 19, 20, 21, 22
Rekening 1939-'40 ... 23
Rekening Claes Barentsfonds ... 24
Verslag Commissie Landelijk Schoon ... 25, 26, 27, 28
Korte notulen algemeene vergadering Hoorn ... 29, 30, 31
In Memoriam S. Lootsma ... 32
In Memoriam D. Pijper ... 33, 34
De historische ontwikkeling van West-Friesland (Verslag der rede op de algemeene vergadering) ... U. G. Dorhout ... 35, 36, 37, 38
Lijst van Uitgaven ... 39, 40
Foto: KORENMOLEN TE MEDEMBLIK
Over West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Een request uit de 18de eeuw ... D. B. [= D. Brouwer] ... 62, 63, 64, 65, 66, 67
West-Friezen van naam (Dr. F. Maelson) ... D. Brouwer ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Grepen uit West-Friesland's verleden(Vrede maken) ... J. Roselaar ... 85, 86, 87, 88, 89, 60, 91
Hoorn's Verleden in vogelvlucht... R. [=J. Roselaar] ... 92, 93, 94, 95, 96, 97
Uit Hoornsche archieven[betreft onder meer Merens, Thaemsz, enz.] ... A. Merens ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105
Een West-Fries[,] een der eerste drukkers in Italië ... Dr. W. Lampen ... 106, 107
Plateelbakkerij te Enkhuizen ... Mr. J. de Vries van Doesburgh ... 108, 109
Andijkers vóór 1700... P. Kistemaker ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
De gelijkenis van den verloren zoon (in Andijker dialect) ... K. Kooiman Az. ... 124, 125, 126
Van een klokkemaker en nuuwerwiskighaidjes ... Klaas Langenberg ... 127, 128, 129, 130, 131
Een jeugdige brandstichtster en Een zwaar onweder ... M. Porte ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
Van een losgebroken bul ... R. [= (vermoedelijk) J. Roselaar] ... 140, 141, 142
Kinderspelen in verband met volksdansen ... M. Zwaagdijk ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Boutade ... J. Roselaar ... 152, 153
Bij Moeder's graf/Bij Moeders graf ... Bels [= ..........] ... 154, 155, 156, 157, 158, 159
Verloren luister ... J. Roselaar ... 160, 161, 162, 163
Drink je kop boeljon ... J. Roselaar ... 164
Gedichtjes ... Jannie Blom ... 165, 166, 167
Kerkelijk-politieke kwestie(Different tusschen Enkhuizen en Medemblik) ... D. Brouwer ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177
De plastiek van het West-Friesch dialect ... W. Hart ... 178, 179
De Levensboom ... K. F. Oortgijsen/Oortgijzen ... 180, 181, 182
Een merkwaardig testament van een merkwaardig man ... J. Roselaar ... 183, 184, 185, 186
Pinksterraie ... F. Houter ... 187, 188, 189
De Tijdgeest ... D. Pijper ... 190, 191
Levenservaringen van een Plattelandsdokter: III. Uitgehaald ... Dr. Scherpenzeel (= G. C. van Balen Blanken) ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198
Slecht weer ... Mej. IJ. Pool ... 199, 200, 201
Molens in West-Friesland... Bestuur 't Historisch Genootschap ... 202
Perikelen 1940 ... Hans [= ..........] ... 203
De Ned. Herv. Kerk te De Rijp ... K. F. Oortgijzen/Oortgijsen ... 204, 205, 206
Huismerken ... K. F. Oortgijzen/K. F. Oortgijsen ... 207, 208, 209
Repertorium op den inhoud der Bundels I tot en met XV ...
A. Geschiedenis ... 210
, 211
B. Plaatsbeschrijvingen ... 212
C. Gebouwen ... 213
D. Dijken en waterschappen ... E. Grafschriften, gevelsteenen, enz. ... F. Personalia ... 214
G. Tooneelstukken ... 215
H. Etymologie ... I. Folklore ... 216
J. Vertellingen en schetsen. (D = Dialectisch.) ... 217, 218
K. Verscheidenheden 219, 220
L. Poëzie ... 221
Inhoud: ... 222, 223


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap