Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1940 (14)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Sluitzegel ... 2
Portret G. C. van Balen Blanken (teekening Sytze Henstra) ... 3
Programma van het Genootschap ... 4
De Redactie aan de lezers ... 5, 6
Samenstelling van het Bestuur ... 7
Samenstelling van de Commissie Landelijk Schoon ... 7
Samenstelling van de Redactie ... 7
Lijst van Beschermers en Leden ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Jaarverslag van het Genootschap ... 19, 20, 21, 22, 23
Jaarverslag van de Commissie Landelijk Schoon ... 24, 25, 26
Korte Notulen van de Algemeene Vergadering ... 27, 28, 29, 30
Verslag 8ste Folkloredag ... 31, 32, 33, 34, 35
Het derde Lustrum van het Historisch Genootschap ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
Lijst van uitgaven van het Genootschap ... 43, 44
Foto: DR. G. C. VAN BALEN BLANKEN IN LEVEN VOORZITTER VAN HET GENOOTSCHAP
Dr. G. C. van Balen Blanken ... 45, 46, 47, 48, 49
Ten afscheid ... 50, 51
West-Friesland ... 52
Hoe komt het? ... 53
Van Balen Blanken en het Genootschap ... 54, 55, 56, 57, 58
Van Balen Blanken en de Bundel ... 59, 60, 61, 62, 63, 64
Van Balen Blanken als tafelredenaar ... 65, 66, 67
Van Balen Blanken als dokter ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Van Balen Blanken en "De Villa" ... 75
K. Ruyterman, "In memoriam" † 21 Maart 1939 ... 76, Foto: K. RUYTERMAN,IN LEVEN SECR.-PENN. VAN HET GENOOTSCHAP, 77, 78, 79
K. Ruyterman als onderwijsman ... 80, 81
Meester Ruyterman ... 82, 83, 84, 85, 86, 87
P. Schuurman Wz., "In memoriam" † 18 Mei 1939 ... 88, 89, 90, 91
Dr. C. J. K. van Aalst, "In memoriam" † [ 19 ] ... 92, 93
P. Schuurman van Enkhuizen, "In memoriam" † [ 19 ] ... 94
Aan de Leden ... 95
Indrukken van onze oudheidkundige excursie op Westfriezendag 1939 ... Th. Wortel ... 96, 97, 98, 99, 100, 101
BIJDRAGEN ... Het Schermereiland/Het Schermer-eiland ... P. Schuurman Wz. ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Weer iets over West-Friesland ... J. Koelemey ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
West-Friesland's ongeschreven geschiedenis... J. Roselaar ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Levensschets van Jacob Olfertsz. de Jongh ... J. J. B. [= ] ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159
Reizen in vroeger tijd in West-Friesland ... D. Brouwer ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169
De schakel tusschen Nederland en de Voortrekkers/Prof. U. G. Lauts ... J. Ploeger ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176
West-Friesland in den Geuzentijd... F. Vogels ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190
Ooster-Blokker... H. Kroon ... 191
't Was nag gien toid voor de paternosters ... Griet van de Schousplaas ... 192, 193
Enkele aanteekeningen over dialect ... J. Roselaar ... 194, 195, 196, 197, 198, 199
Wat een Durpssunderklaas overkome kin ... [N.N. =zonder auteursvermelding; de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV «A. B.-G.»] ... 200, 201, 202, 203, 204
De petrumbrön/De petrumbron ... [Klaas Langeberg] ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212
Waar zijn de dichters? ... 213, 214, 215
Het muziekcollege te Hoorn... A. Merens ... 216, 217, 218, 219
De gerestaureerde Noorderkerk te Hoorn... J. Roselaar ... 220, 221
De paardenmarkt te Opmeer en nog wat ... D. Pijper ... 222, 223, 224, 225
Herfst in het land ... 226
De Tent op 't end ... J. Roselaar ... 227
Radboud ... J. Roselaar ... 228, 229
Landelijk schoon ... J. Roselaar ... 230, 231
Inhoud: ... 232


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2021 - Contact - Sitemap