Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1939 (13)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Sluitzegel ... 2
Voorrede ... 3
L. S. ... 4
Commissie landelijk schoon ... Beschermers ... 5
Leden ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Redactie van den bundel ... 16
Jaarverslag ... K. Ruyterman ... 17, 18, 19
31 Januari 1938 ... Dr. J. W. Wicherink ... 20, 21
Een vreugdedag ... Annie de Hoog-Nooy (in «Rott. Nwsbld.») ... 22
Hensbroek en Opdam in de 16e eeuw/Hensbroek en Obdam in de 16e eeuw ... Chr. S. Dessing (te Amsterdam) ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
De geschiedenis van Hoogwoud (gedeeltelijk ontleend aan door wijlen den Heer W. VETTER verzamelde gegevens) ... D. Breebaart ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
Mijn vrije vaderland ... 76
Nog iets uit de geschiedenis van West-Friesland en de West-Friezen ... J. Koelemey/Koelemeij (te Westwoud) ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Amor met vacantie ... Jac. Broersen ... 90
De Oostzeevaart van West-Friesland ... D. Brouwer ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Jerusalemvaarders uit West-Friesland ... Dr. W. Lampen ... 99, 100, 101, 102
Hollandsch Land ... 103, 104
Economische toestand van noordelijk West-Friesland in de eerste helft en in de tweede helft van de 18e eeuw in het bijzonder te Aartswoud en Hoogwoud ... P. Bossen (te Alkmaar) ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113
Kerstmystiek ... Elwen (in «Opr. Hrl. Crt.») ... 114
De Ursemmervaart en de Mijzerkade/De Ursemmer vaart en Mijzer kade ... P. Schuurman Wz. ... 115, 116, 117, 118, 119, 120
Boeren voorheen en thans ... Jac. Broersen ... 121, 122
De Groote Kerk te Hoorn ... K. Ruyterman ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Gemiddelde landprijs in het jaar 1818/Gemiddelde landprijs in jaar 1818 ... J. S. Visser ... 132
Reinier Claessen op 7 Oct. 1660/Reinier Claeszen op 7 Oct. 1606 ... H. J. Busé ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
De Enkhuizer Watergeus Ellert Jansz. Vliechop ... F. Vogels (te Den Haag) ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Westfriezen van naam. Van Lichtmatroos tot Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië (Jacob Mossel) ... D. Brouwer ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162
"Alkmaar" ... Nico Splinter ... 163
'n Sprookje ... Jac. Broersen ... 164
Wat is het verband tusschen de begrippen Zaansch en Westfriesch? ... zonder auteursvermelding ... 165, 166, 167, 168, 169
Voorjaar ... Siebe de Jong ... 170
Polder Wogmeer ... (H.L. [= H. C. Leemhorst] in het «Noord-Hollands Dagblad») ... 171, 172, 173
Levensblijheid ... Annie de Hoog-Nooy (in «Rott. Nbld.») ... 174
Uit de poortersrolle van Hoorn ... A. Merens (te Amsterdam) ... 175, 176, 177, 178
Een paar notities uit de Historische Geschiedenisse van Vrieslant, beschreven door Dr. PIERUM WINSEMIUS. Gedruckt tot Franeker 1622/Een paar notities uit de Historische Geschiedenis van Friesland van Winsemius ... D. Brouwer ... 179, 180
Het jaar is om ... Jac. Broersen ... 181, 182
Een merkwaardig verzoekschrift [A. Merens (te Amsterdam)] ... 183, 184
Een operatie van hazenlip in de achttiende eeuw ... G. C. van Balen Blanken ... 185
De herfst van het leven ... Paul Hugenholtz ... 186
Piet op de helling of zooals het klokje thuis tikt, tikt het nergens ... A. C. ter Horst-Hoekstra (te Zeist) ... 187, 188, 189, 190, 191, 192
[Twee foto's van «HET GESLOOPTE HUIS VAN GRIETJE RIKES» «UIT WINKEL» ... tussen p. 192 en 193]
Een Hoornsche Jongen op reis [namelijk Jan Martenszoon Merens] ... [Uit «De Tijd» van maart e.v. 1938] ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207
Verbeelding ... J. Pool-Smit ... 208, 209, 210
Op voordeel uit ... J. Smit-Pool of J. Pool-Smit ... 211, 212, 213, 214, 215, 216
De afbraak van den Westfrieschen dijk ... D Pijper ( te Opmeer) ... 217, 218
219, 220, 221
Herontwaking/Her-ontwaking ... 222, 223, 224
Sunterklaas-surprise. Schets in Westfriesch dialect door Nico Splinter ... 225, 226, 227, 228, 229, 230
Kerk- en Schoolreglement [te Andijk, vastgesteld Lutjebroek 12-07-1751 - of 1795?] ... 231, 232, 233, 234, 235
Foste Dina/Foste-Dina [met op p. 237 een foto van boerderij Foste-Dina te Twisk]... D. Pijper (te Opmeer) ... 236, 237, 238, 239, 240
De schat van Etersheim ... P. Schuurman Wz. ... 241, 242, 243
Afscheid ... Elwen [in «Rott. Nwsbl.»] ... 244
Het huis aan den Koepoortsweg ... D. Pijper ... 245, 246, 247, 248
Afschrift/Een verzoekschrift ... 249, 250, 251, 252, 253
Een oud Westfriesch rijmpje ... 254
Tais ... Nico Splinter ... 255, 256, 257, 258, 259
't Vriest graag op 'n oud schossie ... 260
De Gouden Engel van Koedijk ... [N.N. (= zonder auteursvermelding)] ... 261, 262, 263
De Langedijker dorpen ... G. C. van Balen Blanken ... 264, 265
Minnend paar ... 266
Reisbestemmingen/Reisstemmingen ... Sonja ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276
Een oud kinderspel ... M. Zwaagdijk ... 277, 278, 279, 280
100 jaar oud ... 281, 282, 283, 284, 285, 286
Inhoud: ... 287, 288


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap