Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1935 (9)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Afdruk van het sluitzegel der Vereeniging ... 2
Voorrede ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] ... 3
L. S. ... 4
Lijst van bestuur, beschermers, leden enz. ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Jaarverslag ... K. Ruijterman (Secretaris-Penningmeester, te Hauwert) ... 16, 17, 18, 19
Dr. Theodorus Velius (genealogie) ... Dr. F. Wijdenes Spaans ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Eenige merkwaardige acten betreffende een Hoornschen straatvaarder, die in 1636 door de Barbarijsche zeeroovers genomen werd ... J. Ph. de Monté Ver Loren/J. Ph. Monté Verloren ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Vrijstelling onderhoud der Schardammersluis aan Oosthuizen e. a./De Schardammer sluis ... P. Schuurman [Wz.]... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
Admiraal Pieter Fredericksz. Burgemeester van Hoogkarspel ... D. Brouwer ... 62, 63, 64, 65
Zandwerven ... J. Butter ... 66, 67, 68, 69
Twee bijzondere landkaarten ... Mr. J. Belonje ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Een oude gevelsteen ... 77, 78
De kerk van Sinte Lazarus te Hoorn ... Dr. Willibrord Lampen ... 79
Zalig zijn de zachtmoedigen ... Juil Roggeveen [= Juul Roggeveen (te Naarden)] ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
Uit 't doen en leiten van 'n Kloin Pittichie ... [N.N. (= zonder auteursvermelding); de auteur is blijkens repertorium op de jaarboeken I t/m XV A. C. ter Horst-Hoekstra] ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112
De eendenkooi/De Eendenkooi ... D. Pijper/D. Brouwer ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 110
Voor de radio ... [H. Visscher] ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
De slag te Opmeer in 1799 ... H. Langedijk ... 131, 132
Uit de geschiedenis der parochie Spierdijk ... 133, 134, 135, 136
Om een "Kanne Biers"/Om een kanne biers ... D. B. [= D. Brouwer] ... 137, 138, 139, 140
De Post Galei ... D. Pijper (te Opmeer) ... 141, 142, 143
De Notweg te Hauwert ... K. Ruijterman/K. Ruyterman ... 144, 145, 146, 147
Dijkbloemen ... [S. Buisman] ... 148, 149, 150, 151
Om de thee ... [V. V. van de Moerbeek] ... 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
Uit de dagen der Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ... D. Brouwer ... 167, 168, 169, 170
Verknoeiïng van plaatsnamen ... D. Brouwer ... 171
Dr. C. J. K. van Aalst ... 172, 173, 174, 175, 176
De fam. Commandeur 100 jaar Burgemeester van Wognum ... [= G. C. Van Balen Blanken] ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
Vrouwelijke barbier te Enkhuizen/'n Vrouwelijke barbier te Enkhuizen ... 185, 186, 187
Trekke zonder pain ... [= J. de Vries Az.] ... 188, 189, 190, 191, 192
Waarom ik van West-Friesland hou ... [= Jac. Broersen] ... 193, 194, 195
Verzen van Westfriezen ... 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Op je stoel door West-Friesland: (titelpagina) ... 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247
Inhoud ... 248


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2021 - Contact - Sitemap