Beginpagina Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

West-Friesland Oud & Nieuw - WFON (pdf)

Beginpagina Westfries Genootschap
   

Inhoud WFON 1929 (3)

Voorzijde jaarboek
Advertentie
Titelpagina ... 1
Advertenties
Voorrede ... De Gehaimskraivers (te Bovenkarspel, Enkhuizen en Hoogkarspel) ... 3
Ledenlijst ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
"Draeght elckanders lasten." Bijdrage tot de Geschiedenis der "Zeevarende Beurzen" in Noord-Holland ... S. Lootsma (leeraar aan de Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers te Amsterdam ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
IJ-rijm op Westfriezendag ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te B[ovenkarspel]) ... 61
De beeltenis in het water ... P. Visser (te Anna Paulowna) ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
Herinnering ... "Vader" ... 78
Lampeschijn ... 79
Zonnebloemen ... 79
Avond ... 80
De berk ... 80
Janny Bom te Beemster (zwartwitfoto) tegenover p. 80
Schoonheid ... 81
Troost ... 82
Visschers ... 82
Weelde ... 83
Sneeeuw ... 84
Keer tot U zelf ... 84
Lenteverlangen ... 85
Jantje ... 86
De Brulleft van oom Jouwik/De brulleft van Oom Jouwik ... J. Schuitemaker Cz. ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
'Errineringen van 'n Enkhuizer (Enkhuizer dialect)/Errineringen van 'n Enkuuzer ... E. Volgers (te Enkhuizen) ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
Op Westfriezendag (Wijze: Friesche Volkslied) ... 112
De polder Mijzen ... P. Schuurman [Wz.] (te Graft) ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Sprokkels uit het oud-Archief van Enkhuizen ... D. Brouwer ... 120, 121, 122
Advertentie van Ma Bierman, declamatrice te Oosthuizen ... 122
Een Noord-Hollandse gemeente onder de Bataafsche Republiek ... S. Buisman ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Herinnering aan Outger Jacobsz. van Grootebroek ... P. Noordeloos (te Grootebroek) ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
Op uw stoel door West-Friesland (Westwoud) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 143, 144, 145, 146
Op uw stoel door West-Friesland (Hoogkarspel) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 147
Op uw stoel door West-Friesland (Lutjebroek) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 148
Monument Pieter Jong Iz. (zwartwitfoto) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... tegenover p. 148
Op uw stoel door West-Friesland (Grootebroek) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 149
Op uw stoel door West-Friesland (Bovenkarspel) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 150
Regenten en regentessen van het protestantsche weeshuis te Grootebroek (zwartwitfoto) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... tegenover p. 150
151, 152, 153
Op uw stoel door West-Friesland (Broekerhaven) ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 153, 154
Een merkwaardige acte uit het notulenboek van den Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente van Wervershoof (1671) ... Guilielmus Bogardus ... 155, 156, 157, 158
Westfriesland's Tuinbouw in de 16e, 17e en 18e eeuw/West-Friesland's Tuinbouw in de 16e-18e eeuw ... C. Koeman (te Aalsmeer) ... 159, 160, 161
Uithangborden van herbergen ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 162, 163
Het Historisch Genootschap "Oud West-Friesland" ... D. Pijper (te Opmeer) ... 164
Boerenliedje (op Westfriezendag) ... Y. W. S.-V. B. B. [=IJ. S. E. Wegener Sleeswijk-Van Balen Blanken] ... 165, 166
Taalles ... D. Smit ... 167, 168
Een merkwaardig grafperk in de Zuiderkerk te Enkhuizen/Een merkwaardige grafzerk ... J. Westra van Holte (te Enkhuizen) ... 169, 170, 171, 172, 173, 174
Peet Neeltje en Klaartjenicht ... D. Smit (te Bovenkarspel) ... 175
Het oude Raadhuis te Spanbroek (In den muur staat in cijferankers het jaartal 1598.) ... D. Pijper ... 176, 177
Rustig voort ... D. Smit (te Bovenkarspel) ... 178
Een historische plek ... C. Koeman (te Aalsmeer) ... 179
Een Zondagavondvertelling uit de 19de eeuw ... V. B. B. [= G. C. Van Balen Blanken] (te Bovenkarspel) ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188


Deze pagina's zijn onderdeel van de website van het Westfries Genootschap © 1924-2023 - Contact - Sitemap