Facebook

Westfrieslanddag » Deelnemers » Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken

Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken

Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken.Bakens aan de skyline
Langs de weg zie je vanuit de auto uit het niets torens van kerken opdoemen als herkenbare bakens. De kerktorens vertellen waar men zich bevindt en geven een verbondenheid met een dorp of stad. De Vereniging van Monumentale Kerken in Westfriesland streeft ernaar de kerken, mits mogelijk, te behouden voor haar oorspronkelijke functie. Het handhaven gaat en staat met de belangstelling en liefde voor het gebouw. Gezien de terugloop van het aantal praktiserende gelovigen geeft dit voor de toekomst geen rooskleurig financieel beeld.

In het voorjaar van 2009 is het initiatief genomen om te komen tot een samenwerkingsverband tussen het Westfries Genootschap en de Vereniging van Monumentale Kerken in Westfriesland. Het doel: het draagvlak te verbreden en te versterken. Er blijkt een grote behoefte om elkaar te voorzien van informatie over onze kerken.

Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken. Elke kerk heeft zo nu en dan te maken met een diversiteit aan onderhoud. Hoe mooi en praktisch is het om die ervaringen te delen met anderen. Twee maal per jaar komen de besturen van de aangesloten kerken bijeen. Allerlei onderwerpen passeren de revue, waaronder subsidie, preventie, restauratieplan, zoutprobleem, verf, glas-in-lood, orgel, licht en geluid. Ook wordt de kwaliteit van het beheer en de stand van zaken met betrekking tot het historische gebouw besproken.
Onzekerheden zijn er, maar wij blijven positief. Kijk omhoog naar de torenspitsen. Deze wijzen de juiste weg en vragen om duurzaam kwaliteitsbehoud en werken met ervaren instanties. Hierin kunnen wij elkaar ruimschoots van raad en advies voorzien.

Jammer eigenlijk dat een deel van het kerkenbestand in Westfriesland nog niet is aangesloten. Vooral in een tijd waar veel vragen zijn ‘hoe’ om te gaan met het gebouw voor de toekomst. Het delen van inzicht is zo belangrijk.

Zaterdag 2 november is de gelegenheid uw licht op te steken en te ontdekken hoe interessant onze vereniging is. Kom in groten getale! Uiteraard heeft het bestuur iets bedacht om uw kennis van kerken te testen.

Locatie: Spartahal Schagen.
Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken:
www.westfriesgenootschap.nl/kerken/

 


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact