Facebook

Westfrieslanddag » Deelnemers » Westfries Genootschap

Westfries Genootschap

Wie zijn we?
Het Westfries Genootschap is een vereniging die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van de cultuur en de historie van Westfriesland. De vereniging werd in 1924 opgericht onder de naam Historisch Genootschap Oud West-Friesland.
Het Westfries Genootschap heeft ongeveer 1900 leden. Het secretariaat is gevestigd in Hoorn, in het Timmermansgildehuis aan het Dal.
Een aantal commissies en stichtingen houdt zich, onder de paraplu van het genootschap, bezig met diverse aspecten van het Westfriese culturele erfgoed: het landschap, de streekdracht, het dialect, de geschiedschrijving, beeld en geluid, genealogie, bouwhistorie, kerken, molens en musea.

Ons werkgebied
Westfriesland is het gebied dat ligt binnen de Westfriese Omringdijk. Deze dijk is 126 kilometer lang en werd in 1983 tot provinciaal monument verklaard. De Omringdijk loopt langs Hoorn, Enkhuizen en Medemblik, Schagen en Alkmaar en dan weer oostwaarts terug naar Hoorn.

Waarom?
Westfriesland is een prachtig gebied met een eigen identiteit. Die ‘eigenheid’ willen we, al sinds 1924, zoveel mogelijk bewaren en ontwikkelen. Ook is het belangrijk om kennis van en informatie over Westfriesland uit te dragen onder een breed publiek. Want wanneer men weet heeft van de waarde van de eigen streek, kijkt men met andere ogen en gaat men zorgvuldiger om met het woon- en leefgebied.

Kijk eens op onze website www.westfriesgenootschap.nl en zie hoe het Westfries Genootschap, maar ook alle commissies, stichtingen en vereniging die opereren onder de paraplu van het Westfries Genootschap, zich inzetten voor Westfriesland.

Word lid of vriend!
Het zou natuurlijk mooi zijn als alle bezoekers van de Westfrieslanddag zich na afloop van deze dag zo verbonden voelen met Westfriesland dat zij ons werk willen steunen door lid of vriend te worden van het Westfries Genootschap!
Voor € 32,50 per jaar bent u lid van het Westfries Genootschap en steunt u onze doelstellingen. Bovendien krijgt u drie keer per jaar ons ledenblad Vierkant thuis en ontvangt u ons jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw.
Ook vrienden steunen met hun bijdrage de doelstellingen van het Westfries Genootschap. De minimumbijdrage voor vrienden is € 12,50 per jaar. Vrienden krijgen geen jaarboek en het ledenblad Vierkant ontvangen zij per mail.

Bezoekers kunnen zich op de Westfrieslanddag aanmelden als lid of vriend.
Uiteraard kunt u zich ook via de mail aanmelden als lid.

Graag tot ziens op zaterdag 2 november in de Spartahal in Schagen.

 


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact