Facebook

Westfrieslanddag » Deelnemers » Creatief Westfries

Creatief Westfries

Creatief Westfries Zo'n 35 jaar leden ware d'r mense die hullie oigen zurge maakte over oôs Westfries, 't leek zommaar onder 't peerd z'n buk te raken. Dat most aars vonde ze en dat ging aars. D'r werd van alles op touw zet om oôs oigen taal weer opperdan te halen en dat het niet voor niks weest.

Opheden benne d'r vier skroifgroepe die 'r voor zurge dat oôs kwartaalblad ‘Skroivendevort’ alle kere weer een feist is om te lezen.
't Deur Gerda en Tom Wester bedochte ‘Westfrieslandspel’ is onderhand een collectors item worren.
D'r benne twei DVD's maakt met deerop een keur van wat 'r allegaar beurt in 't land binnen de Omringdoik.
't Hêle jaar deur wort 'r geregeld optreden deur de skroifgroepe. Vast staat 'r op alle dage van de folkloremarkt in Skagen een skroifgroep voor te dreigen in 't Slot.
We geve skroif- en roime make lesse en al zeuven jaar draait in Hoorn 't ‘Effies klesse’ groepie, weer onder loiding 't roike Westfries praat wort.

Creatief Westfries wul iederien die nei de Westfrieslanddag komt, proeve leite van alles wat wai met oôze moerstaal doene. Dat ken op een passieve menier, deur te luisteren nei voordrachte roime, en liedjes. 't Ken ok actief deur mee te doen met ‘Effies klesse’, of deur je kennis van 't Westfries te testen an de hand van kloine oefeninkies.
Vedders is 'r een kwis met westfriese spreekwoorde en kè je meer an de weet komme over de 4 Frieslande!

Graag tot ziens op de Westfrieslanddag op zaterdag 2 november!

Locatie: Spartahal in Schagen.
Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over Creatief Westfries:
www.westfriesgenootschap.nl/creatief/

 


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact