Word lid van het Westfries Genootschap

Facebook

Westfrieslanddag » Deelnemers » Stichting Westfriese Families

Stichting Westfriese Families

Stichting Westfriese Families Stichting Westfriese Families (opgericht in 1954) verzorgt een workshop en is aanwezig met een informatiestand. Deze workshop ‘Hoe maak je een kwartierstaat?’ wordt op de Westfrieslanddag diverse malen herhaald.

Een kwartierstaat is een genealogisch overzicht van je familie. Zo'n overzicht begint meestal met jezelf of een kind. Na jou volgt informatie over je ouders. Wat zijn hun volledige namen? Wanneer en waar zijn ze geboren en overleden? Wat deden ze? En wie waren de ouders van je vader en moeder? En wat zijn hun verdere gegevens?
Een kwartierstaat gaat steeds verder terug in de tijd. Steeds worden de ouders van de ouders belicht. Hoe verder terug, des te meer verschillende familienamen komen in beeld. Immers, ook de ouders van de vrouwen komen aan bod.

De workshop is vooral bedoeld voor de startende genealoog. Allerlei vragen komen aan bod. Hoe begin ik? De eerste stap is het afnemen van interviews binnen de familie. Wat is er bekend over de geschiedenis van de eigen familie? Vervolgens is het raadzaam om familiedocumenten te inventariseren. Zijn er trouwboekjes overgebleven? Bestaan er binnen de familie nog oude notariële akten? Testamenten van toen? Dergelijke documenten bevatten vaak een schat aan gegevens.
De aldus verzamelde informatie is een mooie houvast om het spoor van je familie verder te volgen in archieven.

Waar moet je zoeken? Hoe kan je het beste te werk gaan? Wat vind je in de registers van de burgerlijke stand?
Digitaal komt steeds meer genealogische informatie beschikbaar. Waar moet je beginnen? Welke websites zijn handig? Ook daar geeft Klaas Roos van Westfriese Families antwoord op.
Klaas is bestuurslid van de stichting en hoofdredacteur van het gelijknamige tijdschrift. Speciaal voor deze workshop heeft hij een powerpoint-presentatie samengesteld. Ook wijst hij op mogelijkheden om gegevens over personen te achterhalen uit de periode voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811.

Graag tot ziens op de Westfrieslanddag op zaterdag 8 april!

Locatie: Van der Valk in Hoorn.
Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie over de Stichting Westfriese Families:
www.westfriesgenootschap.nl/families/

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact