Word lid van het Westfries Genootschap

Facebook

Westfrieslanddag » Deelnemers » Bouwhistorische commissie

Bouwhistorische commissie

Verdwenen rijkdom in Westfriesland

Bouwhistorische commissieLeg het vast!
Inderdaad, laten we zoveel mogelijk vastleggen van onze streekgeschiedenis.
Want er verdwijnt veel.
En dat gaat snel.

De Bouwhistorische commissie legt panden vast die worden gesloopt of ingrijpend verbouwd. Die panden hebben een historische waarde.
Denk aan: boerderijen, woonhuizen, werkplaatsen, arbeidershuisjes.

Het vastleggen gebeurt door middel van foto's, tekst, plattegronden en bouwtekeningen.

We archiveren gebouwen in heel Westfriesland.
Dat doen we digitaal en op papier.
De digitale projecten staan op de website van het genootschap.
We presenteren op de Westfrieslanddag een aantal projecten via een beeldscherm.
De papieren projecten zitten in een map. Die ligt ter inzage bij het secretariaat van het genootschap.
Uiteraard is die map op de Westfrieslanddag te zien bij onze kraam.

Hét bouwhistorisch kenmerk van Westfriesland is de stolpboerderij.
Ook daarvan verdwijnen er ieder jaar tientallen.

Hoe ziet zo'n boerderij eruit?
Een maquette van een stolp maakt dit duidelijk.

Welke mooie details tref je aan in de historische panden?
Hiervan is een fotocollage gemaakt. Geniet van kleuren en vormen!

Panden worden gesloopt.
Wat komt daarvoor terug?
Door middel van foto's van oud en nieuw is dat te zien.
Mooi of jammer?
Oordeelt u zelf!

Wij zien u graag op de Westfrieslanddag op zaterdag 8 april!

Locatie: Van der Valk in Hoorn.
Tijd: van 11.00 tot 17.00 uur.

Prijsvraag

Wat weet u van een stolp? Vijf vragen over een stolpboerderij.
Noteer de antwoorden op een formulier. Doe dat in de melkbus.
En maak kans op een passende prijs!

Meer informatie over de Bouwhistorische commissie:
www.westfriesgenootschap.nl/bouwhistorie/

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact