Westfriesland wordt omsloten door de Westfriese Omringdijk. De dijk omarmt als het ware ons gebied en versterkt het saamhorigheidsgevoel van de Westfriezen.
Wegen verbinden dorpen en steden en daardoor mensen met elkaar. Een nadeel is dat zij het landschap doorsnijden en een bedreiging vormen voor kwetsbare gebieden.
Een weg die de gemoederen al een aantal jaren behoorlijk heeft beziggehouden is de N23/Westfrisiaweg. Het is de bedoeling dat de verbinding over de weg tussen Heerhugowaard in het westen en Enkhuizen in het oosten sterk verbeterd wordt. Bestaande wegen worden verbeterd en/of verbreed en verbonden met elkaar, er komen nieuwe stukken weg, kruispunten worden veranderd enz. Voor landeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden zijn de gevolgen groot. De plannen hebben geleid tot protesten, zoals die tegen de doorsteek bij Hoogkarspel onder het motto ‘Niet door het lint’.
Tijdens de op 18 juni 2014 gehouden vergadering van het Algemeen Bestuur van het Westfries Genootschap is het plan geboren om de veranderingen in het landschap als gevolg van de aanpak van de N23/Westfisiaweg in beeld te brengen. Dit heeft vervolgens geleid tot een overleg met enkele bestuursleden van Stichting Projector en daarna met het Projectbureau N23 Westfrisiaweg. Het resultaat van de besprekingen is, dat met toestemming en medewerking van het projectbureau, Stichting Projector filmopnamen en foto's gaat maken van die plekken in het landschap waar veel verandert. Er worden opnamen gemaakt van de huidige situatie, van de werkzaamheden en te zijner tijd van de nieuwe situatie. Zo wordt een stukje van onze regionale geschiedenis vastgelegd.
De provincie noemt op haar website de weg een waardevolle weg. Het is inderdaad belangrijk dat ons gebied economisch niet achterop raakt. Maar soms doen veranderingen in ons waardevolle cultuurlandschap en het verdwijnen van karakteristieke panden pijn. Waakzaamheid blijft geboden!

Jan Smit, oktober 2014