Landelijk Schoon staat sinds 2008 bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit heeft fiscale voordelen voor ons en ook voor degenen die een gift (bijvoorbeeld een schenking of legaat) aan ons willen doen. Er hoeft geen schenkings- of successierecht betaald te worden.
Belangrijke voorwaarde voor een ANBI-status is dat de instelling statutair en feitelijk voor 90% of meer het algemeen belang dient.

Met ingang van 1 januari 2014 is een ANBI verplicht om de hieronder vermelde gegevens, via het internet openbaar te maken. Het doel daarvan is, zoals de belastingdienst het omschrijft: “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.

1. Naam Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland.
2. Fiscaalnummer 8150.63.313
3. Bestuurssamenstelling Zie “Bestuur”.
4. Beleidsplan Zie “Beleidsplan”.
5. Beloningsbeleid Aan de leden van het bestuur worden geen vergoedingen betaald.
6. Doelstelling Het zoveel mogelijk instandhouden van het streekeigen landschap in West-Friesland en aangrenzende gemeenten.
7. Verslag activiteiten Zie “Jaarverslagen”.
8. Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2020

Link naar .docx bestand

Jaarverslag 2020

Link naar .docx bestand