Voersilo aan de Zomerdijk.

De voersilo is ontdaan van alle ruigte en dus beter zichtbaar.

Ook de binnenkant is onder handen genomen. Deze silo wordt verplaatst naar museumboerderij Westfrisia.