Coöperatieve boerenleenbank begon al in 1898

Al in 1898 was in Wervershoof de tijd rijp voor de oprichting van een eigen coöperatieve boerenleenbank. Leonardus van der Geest, hoofd van de plaatselijke lagere school, werd benoemd tot kassier. Hij hield kantoor aan huis. Pas ruim vijftig jaar later, toen zijn zoon Jan van der Geest de kas beheerde, kreeg Wervershoof een eigen bankkantoor.

Het voormalige bankkantoor/postkantoor aan de Dorpsstraat in Wervershoof.
Het voormalige bankkantoor/postkantoor aan de Dorpsstraat in Wervershoof. (Foto TM)

Op een stuk grond aan de Dorpsstraat nummer 11 werd een nieuw pand gebouwd, waarin de boerenleenbank en het postkantoor samen onderdak vonden. Van 1950 tot 1970 bleef de bank op die plek. Begin 2009 vestigde Assurantiekantoor Neefjes zich in het voormalige bankkantoor.

Eind 19de eeuw kregen de ideeën van de Duitser Friedrich Wilhelm Raiffeisen over het oprichten van coöperatieve krediet verenigingen navolging in Nederland. Vanuit Brabant trokken propagandisten het land in om coöperatief bankieren te promoten. Wervershoof, Wognum en Berkhout kregen als eerste West-Friese dorpen een eigen leenbank.
In Wervershoof waren Van der Geest, pastoor Smilders en Klaas Azn. Koopman, voorzitter van de plaatselijke Katholieke Boerenbond, de drijvende krachten achter de oprichting. Van der Geest was als hoofd van de school de aangewezen man om kassier te worden. ‘Hij had tenminste een goed handschrift en kennis van boekhouden’, aldus Hans Moolenbel in zijn boek ‘Al deze stenen voor sparen en lenen’, dat in 1998 verscheen ter gelegenheid van honderd jaar Rabobank Westfriesland-Oost. De kassier ontving geen salaris, want zijn werk was ‘een daad van christelijke naastenliefde’.

Drie generaties

De naam Van der Geest bleef drie generaties lang verbonden aan de bank in Wervershoof. Vanaf 1925 kreeg vader Leonardus, die in 1928 stopte, hulp van zijn zoon Jan. In 1930 volgde de officiële benoeming van Jan van der Geest tot kassier.
Diens zoon Leo, de derde generatie, herinnert zich dat zijn vader aanvankelijk ook nog kantoor aan huis hield. ‘De helft van de dag was hij tuinder, 's middags hing hij zijn bouwerskloffie in de kast, trok een knap pak aan en dan was hij de kassier van de bank. Die kleinschaligheid van vroeger was leuk. Mijn vader hield zelfs op zaterdagavond zitting.’
In november 1950 werd met de opening van het bankkantoor aan de Dorpsstraat de eerste stap gemaakt naar schaalvergroting. Enkele jaren later ging de jonge Leo zijn vader assisteren. Eigenlijk had hij meer belangstelling voor techniek, toch bleef hij ‘hangen’ bij de bank. Bij zijn pensionering in 1994 kon Leo van der Geest terugkijken op een loopbaan van veertig jaar.

Schaalvergroting

Een periode waarin de schaalvergroting verder ging. Met de naamsverandering in Coöperatieve Raiffeisenbank en met de bouw van een nieuw bankkantoor aan – hoe toepasselijk – de Raiffeisenlaan/Raadhuisplein in Wervershoof. Vader Jan van der Geest, inmiddels oud-kassier, legde daarvoor de eerste steen op 15 augustus 1969. Enkele jaren later, in 1972, vormden de Coöp. Centrale Raiffeisenbank en de Coöp. Centrale Boerenleenbank samen de Centrale Rabobank.
Uit een fusie van Wervershoof met Zwaagdijk en vervolgens met de banken van Lutjebroek, Stede Broec, Drechterland en Andijk ontstond de Rabobank Westfriesland-Oost, die in 1994 onderdak kreeg in een nieuw hoofdkantoor op het Agri Business Complex in Zwaagdijk-Oost. Het Rabokantoor aan het Raadhuisplein in Wervershoof fungeerde als plaatselijke vestiging, tot het op 1 januari 2010 de deuren sloot, evenals de vestigingen in Andijk en Venhuizen. Er resteert alleen nog maar een geldautomaat.

Het bankgebouw in de zomer van 2009.
Het bankgebouw in de zomer van 2009. (Foto TM)