Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2020

Stichting Projector heeft dit jaar noodgedwongen grotendeels een sluimerend bestaan geleid. De start van 2020 was veelbelovend: een nieuwe voorzitter deed zijn intrede: Stan Nuveen. Het bestuur kwam begin maart bijeen om kennis met hem te maken en ideeën over het werk van Projector uit te wisselen.

Het bleek tevens onverwachts de laatste bijeenkomst van het jaar te zijn. Nederland ging in lockdown vanwege Covid-19, het Westfries Genootschap blies alle bijeenkomsten af. Onze bestuursleden zijn allen van een ‘kwetsbare leeftijd’…

Financiën
Er zijn geen projecten uitgevoerd, maar ook weinig tot geen onkosten gemaakt – op de drone-verzekering na.

Werkgroepen
De werkgroepen kwamen nog op vier dinsdagen bijeen in het Timmermansgildehuis voor de uitvoering van diverse projecten.

In januari had Projector contact met vertegenwoordigers van vereniging Oud Hoorn om mee te kijken naar een collectie van analoge en digitale film- en fotobestanden die moeten worden bekeken en beschreven. De mogelijkheid wordt geopperd om samen te werken op de beeldbank van Oud Hoorn. Door het stilvallen van alle werkzaamheden is hier geen vervolg op gekomen.
Ko Groot kwam met de vraag of Projector wil meekijken naar een aantal filmpjes die hij aantrof in enkele parochie-archieven. Vooral de beelden van de brand en de restauratie van de Cunerakerk in Nibbixwoud zijn daarvan interessant voor Projector. De originelen gaan terug naar de betreffende archieven.

Dick Ham heeft op verzoek van het bestuur van De Westfriese Molens een promotiefilmpje gemaakt om geld in te zamelen voor het herstel van de afgebrande molen Ceres in Bovenkarspel.

Dick Ham heeft ook dit jaar de inventaris van de films en filmfragmenten op de mediaplayer en de backup-harde schijf bijgewerkt en aangevuld. Vooral het toevoegen van herkomstgegevens vergt veel tijd.
Het Westfries Archief vroeg om filmbeelden uit de jaren 1940-45 vanwege ‘75 jaar Bevrijding’. Een overzicht van filmfragmenten is verstrekt. Daarna is dit project voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Cita Peereboom heeft de digitalisering van het archief van de familie Nierop afgerond. De originelen (zoals mooie oude portretten prentbriefkaarten) zijn terug naar de familie.
Ook een deel van het archief van de familie Schoof te Hem heeft Cita gescand. Stichting Westfriese Families zal in haar tijdschrift een artikel van Gré Bakker-Bruijn publiceren over deze familie.
Voor de website van het Westfries Genootschap zijn diverse krantenartikelen en andere documenten gescand.
Het project ‘foto-jaaralbums Westfries Genootschap digitaal’ lag in 2020 stil.

Kees Kreuk en Dick Ham hebben begin maart de lezing ‘De rijkdom van de Westfriese Omringdijk’ van Michiel Bartels bijgewoond. Zij kregen nuttige achtergrondinformatie, die van pas zal komen bij het maken van nieuw beeldmateriaal van de dijk.

Drone
Een ‘preview’ van beelden die Projector met de drone maakte is te zien op de website van het Westfries Genootschap en via YouTube.
Het fotograferen van de Westfriese Omringdijk met de drone kon in 2020 worden voortgezet: anderhalve meter afstand houden is hierbij geen enkel probleem! In april met de tulpenvelden op z'n mooist – zijn opnamen gemaakt van de dijk tussen Lambertschaag en Aartswoud. Ook zijn beelden schoten van het traject Kolhorn-Schagen. Verder vloog de drone die periode boven het gebied van de Vooroever bij Onderdijk tot aan Lutjewinkel. Verder zijn er opnamen gemaakt van het zandspuiten bij de Westerdijk Hoorn. Diverse drone-foto's van Projector zijn opgenomen in het Vierkant.
Dick Ham heeft dit jaar een film vervaardigd van in de afgelopen jaren gemaakte foto- en filmbeelden van de Omringdijk. De beelden zijn gemaakt vanuit de lucht en rijdend op de dijk. Het concept ervan kon Projector nog niet bewonderen en bespreken. De film bestaat uit twee delen: deel 1 Heerhugowaard over Hoorn tot en met Enkhuizen, duur 16.52 minuten; deel 2 Enkhuizen over Medemblik naar Alkmaar, 17.19 min.

Aanwinsten
Het in ontvangst nemen en verwerken van aanwinsten lag na 3 maart stil.
De heer Henk Jacobsz. uit Alkmaar verblijdde ons voor deze datum opnieuw met een mooie aanwinst: een album met goed gedocumenteerde filmpjes over onze regio, waaronder ook eigen werk.

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.