Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Het bestuur van Stichting Projector is in 2015 drie maal bijeen gekomen, de werkgroepen kwamen 15 maal voor het uitvoerende werk overdag bij elkaar.
Zoals in de voorgaande jaren voor het vastleggen, verzamelen, beschrijven en archiveren van Westfries beeldmateriaal.
Onverwacht overleed op 24-2-2015 de zeer gewaardeerde penningmeester van Projector, Pé van der Lee, tevens erelid van het Westfries Genootschap. Voor hem in de plaats is in de persoon van Kees Kreuk een waardige opvolger gevonden.
Ook de heer Dick Bakker heeft na zeer vele jaren zijn bestuurslidmaatschap in december beëindigd, gelukkig blijft hij nog wel adviseur en zijn kennis als ‘specialist oude films’ met Projector delen. Op 5 september heeft oud-bestuurslid Cees Langedijk tijdens de Westfriezendag tot ‘Lid van Verdienste’ van het Westfriesgenootschap benoemd.
St. Projector moet op zoek naar nieuwe mensen met kennis van of belangstelling voor Westfries beeldmateriaal!

Voor de uitvoering van zijn taken heeft Projector ook in 2015 geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe apparatuur: een laptop, een extra harddisk voor backups, een apparaat om cassettebandjes te digitaliseren en een grootbeeld televisie. Enkele verouderde apparaten zijn afgevoerd.
Projectormedewerkers hebben in 2015 verschillende activiteiten van het Genootschap op foto en video vastgelegd, zoals toneelstuk ‘'t Anzoek’ op de Najaarsstreekmiddag in de Vriendschap in 't Veld.
In een aantal gevallen zijn videofilmpjes beschikbaar gesteld op YouTube en op de website van het Genootschap.
Daarnaast heeft Projector diverse malen meegewerkt aan de vertoning van oude filmbeelden aan een groter publiek.
Overleg is gevoerd met het Westfries Archief over de te leveren kwaliteit en compatibiliteit van digitale opnamen en beschrijvingen.

Werkgroepen
De werkgroep ‘Beeld & Geluid‘
Het project ‘Westfriesland in Vogelvlucht’ is afgerond, het werkgroepje heeft onder aanvoering van Cees Langedijk een mooi prentenboek gemaakt in een oplage van 200 stuks. Het bevat herziene teksten en extra foto's waarmee het een mooi document is geworden.Tijdens de Commissiemiddag overhandigde St. Projector het eerste exemplaar van deze uitgave aan de vrouw van Pé van der Lee, de initiator van het project. Verder alle commissieleden een boek als blijk van waardering en vanwege het 25-jarig bestaan van Projector.

Ook het boek ‘De Gouw - De geschiedenis van een Westfriese ruilverkaveling’ is na vele jaren noeste arbeid goed ontvangen en goed verkocht, zo blijkt in 2015.

In het Timmermansgildehuis, de werkplek van de werkgroepen, worden alle gedigitaliseerde en op harddisk opgeslagen filmbeelden opgenomen in een handzaam chronologisch overzicht. De oudste verkregen opnamen blijken van de ‘Land- en Tuinbouwtentoonstelling’ te Enkhuizen en dateren uit 1923.

Dick Ham heeft kans gezien om te filmen hoe Aris Bouwens zijn winkeltjes-museum presenteert aan het publiek, de Landbouwdag in Opmeer vastgelegd en afspraken kunnen maken om de veranderingen aan de Hondsbossche Zeewering te vereeuwigen. Ook is hij verdergegaan met het in beeld brengen van de veranderingen in het landschap door de aanleg van de N23 (Westfrisiaweg).
Een aantal oude cassettebandjes en vinylplaten met liedjes en sketches in de Westfriese taal, o.a. van Nel van Laren-Zwuup en Westfriesland Plat, zijn gedigitaliseerd en opgenomen in het audio-archief.

De werkgroep Inventarisatie en Documentatie
Klaas Lageveen en Dick Ham hebben duizenden foto's en dia's gedigitaliseerd, deze werden door Frans Leek en Jaap Raat van beschrijvingen voorzien in Excel.
Samen met Dick Bakker is zo goed mogelijk onderzocht welke auteursrechten er voor welke filmbeelden moeten worden gerespecteerd.
Ook in dit verslagjaar hebben mensen zich tot Projector gewend met een schenking van oude of nieuwere foto's, dia's, kaarten en oude filmbeelden. Het blijft van het grootste belang om juist ook de bijbehorende gegevens vast te leggen: wie of wat zien we, waar, waarom en wat doen ze? Daarnaast blijven velen gelukkig bereid om belangrijk oud beeldmateriaal te laten scannen, zodat het goed bewaard blijft zonder dat men zijn eigen foto's aan Projector kwijt raakt.

 


Hé, is dat Westfries?

409. Wat is de soep fleeuw (flauw, niet hartig).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.