Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

Het bestuur van Stichting Projector is in 2014 vijf maal bijeen gekomen. Verder kwamen de werkgroepen een aantal keren voor het uitvoerende werk overdag bij elkaar voor het vastleggen, verzamelen, beschrijven en archiveren van Westfries beeldmateriaal. Voor de uitvoering van deze taken heeft Projector in het verslagjaar van de opbrengst van diverse projecten nieuwe apparatuur en nieuwe software aangeschaft.
Bestuurslid Pé van der Lee heeft nog een laatste jaar toegevoegd aan zijn penningmeesterschap en gaat in 2015 zijn taak neerleggen. Netty Zander en Cees Langedijk hebben in 2014 hun bestuurslidmaatschap opgezegd omdat het na vele jaren tijd werd voor nieuwe uitdagingen. Daarmee verloor Projector een drietal zeer bekwame mensen, hun bijdragen zullen node worden gemist!
Tussen Projector en het bestuur van het Westfries Genootschap is overleg gevoerd over de toekomst van Projector en de manier waarop de taken worden uitgevoerd. Namens het WFG zal Kees Kreuk aan het bestuur van Projector gaan deelnemen.

Werkgroepen
De werkgroep ‘Beeld & Geluid’ heeft in 2014 verschillende activiteiten op foto en video vastgelegd, waaronder de modeshow en veiling van Kap en Dek, de Voorjaarsstreekmiddag van het Westfries Genootschap in De Weere en de Westfriezendag te Schagen. In Bovenkarspel de Najaarsstreekmiddag met de feestelijkheden t.g.v. 650 jaar stadsrechten van Stede Broec. In een aantal gevallen zijn videofilmpjes beschikbaar gesteld op YouTube en op de website van het Genootschap.
Daarnaast heeft Projector diverse malen meegewerkt aan de vertoning van oude filmbeelden. Ook is er beeldmateriaal geleverd aan het Ministerie van Economische Zaken.
Alle gedigitaliseerde en op harddisk opgeslagen filmbeelden zijn opgenomen in een overzicht zodat ze ook teruggevonden en in het Timmermansgildehuis afgespeeld kunnen worden. Deze werkzaamheden zijn vooral een bijdrage van Dick Ham. Ook heeft deze op verzoek van het WFG een begin gemaakt met het in beeld brengen van de veranderingen in het landschap door de aanleg van de N23 (Westfrisiaweg).
Dick Bakker heeft een interview gegeven voor Radio Hoorn over het verzamelen van filmmateriaal over de geschiedenis van Westfriesland en het werk van Projector.
Klaas Lageveen heeft duizenden foto's gedigitaliseerd, deze worden door o.a. Frans Leek van beschrijvingen voorzien.
De ‘Geschiedenis van West-Friesland in Vogelvlucht’ is aangepast met nieuwe teksten en extra beeldmateriaal, een project van Cees Langedijk, Jaap Raat, Klaas Molenaar en Klaas Lageveen. Een mooi ‘kijkboek’ zal binnenkort kunnen verschijnen. Netty Zander is bereid om de lezingen met het nieuwe beeld- en tekstmateriaal voort te zetten.

De werkgroep Inventarisatie en Documentatie heeft na vele jaren van noeste arbeid in Lisse afscheid genomen van Bert Kölker. Bert heeft afgelopen jaar alle foto's van de jaarboeken gerubriceerd. Van zijn digitaal bestand kreeg hij een fraai register aangeboden.
Voor de Bouwhistorische Commissie is men de nog bestaande werkmanshuisjes bij boerderijen aan het opzoeken en fotograferen.
Ook in dit verslagjaar hebben vele Westfriezen zich tot Projector gewend met een schenking van oude of nieuwere foto's, dia's, kaarten en oude filmbeelden. Daarnaast blijven mensen gelukkig bereid om belangrijk oud beeldmateriaal te laten scannen, zodat het goed bewaard blijft zonder dat men zijn eigen foto's kwijt raakt.
De opbrengst van de fotowedstrijd t.g.v. het 90-bestaan van het WFG, ongeveer 130 prachtige foto's, is aan Projector in beheer is gegeven.
De werkgroep ‘De Gouw te boek’ is in het verslagjaar op ‘feestelijke wijze’ opgeheven. Het boek was een prachtig resultaat, de geproduceerde beeldmaterialen en audiobestanden zijn in het archief van Projector opgenomen.

 


Hé, is dat Westfries?

254. 'n Moerloper is 'n lam of kalf, dat nog bij moer, het moederdier, loopt, dus nog niet ofwonnen is (afgewend). Ook gezegd van iemand die nog ongetrouwd en bij moeder thuis woont.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.