Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2013

Het bestuur van Stichting Projector kwam in 2013 vijf maal ter vergadering bijeen. Verder kwamen de werkgroepen een aantal keren voor het uitvoerende werk overdag bij elkaar. De doelstelling is nog immer het vastleggen, verzamelen, beschrijven en archiveren van beeldmateriaal betreffende Westfriesland.
Van de bestuursleden Klaas Molenaar en Jaap Raat is hun termijn nogmaals verlengd, nu tot 2016. Maar Pé van der Lee gaf aan nog maar één jaar door te willen gaan en daarmee moet Projector op zoek naar een nieuwe penningmeester.
De voorzitter heeft in het kort de 26-jarige geschiedenis van de St. Projector vastgelegd voor publicatie op de website van het Genootschap.

Werkgroepen
Voor de werkgroep ‘Sprekend Verleden’ heeft Netty Zander diverse interviews afgenomen, verhalen waarin de Westfriese taal en cultuur tot hun recht komen.
De werkgroep ‘Beeld & Geluid’ heeft in 2013 verschillende activiteiten van het Westfries Genootschap op foto en video vastgelegd, waaronder de Westfriezendag en de ‘kostuumwandeling’ op midzomeravond door Twisk. In een aantal gevallen zijn videofilmpjes beschikbaar gesteld op YouTube en op de website van het Genootschap. Alle in het verleden op band gekopieerde of geproduceerde filmbeelden zijn in het verslagjaar gedigitaliseerd en worden voor veilige bewaring gereedgemaakt. Een aantal kostbare oude films is in veilige bewaring gegeven aan het Westfries Archief.
Op de Najaarsstreekmiddag in Wadway heeft Projector meegewerkt aan de vertoning van filmbeelden.
De al wat oudere vertoning van ‘Geschiedenis van West-Friesland in Vogelvlucht’ wordt gemoderniseerd en bewerkt tot een boek.

De werkgroep Inventarisatie en Documentatie heeft in het najaar een werkbezoek gebracht aan het Westfries Archief. Het doel was te komen tot een werkwijze die zo goed mogelijk aansluit bij de professionele manier van ontsluiten van beeldmateriaal.
Het noteren van namen van personen, gebeurtenissen, data en plaatsen gebeurt nu meteen in Excel.
Mede dankzij de levering van beeldmateriaal en kennis van Projector werd dit jaar een kwartetspel uitgebracht door St. Creatief Westfries, zo succesvol dat het binnen de kortste keren was uitverkocht.
Een van de leden maakt een overzicht van al het in de bundels gepubliceerde beeldmateriaal, in rubrieken als portretten, gebouwen, gebeurtenissen etc.

Ook in dit verslagjaar hebben vele Westfriezen zich tot Projector gewend met een schenking van oude of nieuwere foto's, dia's, kaarten en filmbeelden. Het is geweldig wat er soms nog van onze zolders tevoorschijn komt! Daarnaast wordt ook beeldmateriaal ter kopiëring aangeboden, vaak door mensen die de oude portretten van bekende familieleden liever niet weggeven.

De werkgroep ‘De Gouw te boek’ heeft in juni 2013 het prachtige boek over de ruilverkaveling kunnen aanbieden, dat grote waardering heeft geoogst. Een mooi succes na de vele jaren van noeste arbeid! Het leveren van bestellingen gaf helaas wat strubbelingen, een leermomentje zullen we maar zeggen.

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.