Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2012

Het bestuur van Stichting Projector kwam in 2012 driemaal ter vergadering bijeen. De voorgang van de werkzaamheden van de werkgroepen werd besproken en nieuwe plannen gesmeed.
Daarnaast kwamen de werkgroepen nog vele keren voor het uitvoerende werk overdag bij elkaar. Met de doelstelling van vastleggen, beschrijven en archiveren, zorgen voor goede bewaring, soms opnieuw uitgeven van beeldmateriaal heeft men de handen vol.
In het verslagjaar is het bestuur versterkt met de komst van Dick Ham, een fervent videofilmer en een aanwinst voor Projector. Enkele bij Projector in gebruik zijnde apparaten moesten dit jaar worden vervangen omdat ze waren versleten en/of verouderd. In 2012 heeft de St. Projector op feestelijke wijze het 25-jarig bestaan gevierd.

Werkgroepen
Voor de werkgroep ‘Sprekend Verleden’ heeft Netty Zander diverse interviews afgenomen, verhalen waarin de Westfriese taal en cultuur tot hun recht komen.
De werkgroep ‘Beeld & Geluid’ heeft in 2012 verschillende activiteiten van het Westfries Genootschap op foto en video vastgelegd. Hiervan zijn enkele korte montages gemaakt. Er is een begin gemaakt met het fotograferen van gevelstenen in gebouwen op het Westfriese platteland. Van de bekende KI-film is een hermontage gemaakt die beter voor vertoning geschikt is. Op de Westfriezendag zijn films vertoond en ook tijdens Najaarsstreekmiddag heeft Projector leden van het Genootschap van oude films laten genieten in Cinema Oostereiland. In Twisk zijn op uitnodiging van de Historische Vereniging films van het oude Twisk vertoond. In de vaart der volkeren heeft Projector ook in 2012 weer enkele kleine filmfragmenten gepubliceerd via YouTube. Er is opdracht verstrekt om de Omringdijk op strategische punten vóór de verhoging ervan te fotograferen. Tenslotte wordt er ook gewerkt aan een modernisering van de succesvolle vertoning ‘Geschiedenis van West-Friesland in Vogelvlucht’.
De werkgroep Inventarisatie en Documentatie werkt gestaag verder aan het digitaliseren en beschrijven van de collectie foto's en dia's. Voor het toevoegen van namen van personen, gebeurtenissen en plaatsen wil men gebruik gaan maken van de website van het Genootschap. Men zoekt nog naar een duurzame oplossing voor de opslag van de vele gigabites aan digitaal beeldmateriaal van Projector. Er is fotomateriaal aangeleverd voor de samenstelling van een Westfries kwartetspel.
De digitalisering van de ‘Gulden Boeken’ van het WFG is gereed, de afbeeldingen ervan staan op de website van het Genootschap.
De werkgroep ‘De Gouw te boek’ kon helaas ook in 2012 het project nog niet afronden, juridische procedures verhinderden dit. De publicatie moest hierdoor worden doorgeschoven naar 2013.

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.