Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2011

Het bestuur van Stichting Projector kwam in 2011 vier maal ter vergadering bijeen. Daar werd het beleid van de werkgroepen geëvalueerd en toekomstige werkzaamheden besproken.
Daarnaast kwamen de werkgroepen nog meerdere keren voor het uitvoerende werk bij elkaar. Met de doelstelling van vastleggen, beschrijven en archiveren, zorgen voor goede bewaring, soms opnieuw uitgeven van beeldmateriaal heeft men de handen vol.
Op de ledenvergadering van de Westfriezendag werd Dick Bakker benoemd tot Lid van Verdienste vanwege zijn inzet als bestuurslid met als belangrijkste activiteit het restaureren, vastleggen en vertonen van historisch waardevol beeldmateriaal van West-Friesland en het Westfries Genootschap.

Werkgroepen
De diverse werkgroepen waarin de bestuursleden actief zijn hebben hun werk voortgezet.
Voor ‘Sprekend Verleden’ heeft Netty Zander een lezing gehouden met o.a. tips waar je op moet letten bij het afnemen van interviews. Ook voor de uitgave ‘De Gouw te boek’ zijn diverse interviews afgenomen, die in het ruilverkavelingsboek zullen worden gepubliceerd.
Werkgroep ‘Beeld & Geluid’ heeft in maart in Abbekerk een filmmiddag gehouden. Voor een groot en tevreden publiek werd de gerestaureerde Daan Poolfilm vertoond. Over het leven en werken van de Westfriese boer door het jaar heen. Ook de herhaling hiervan in oktober in Wieringerwaard, in het kader van de landelijke actie Maand van de Geschiedenis, was een succes. Eveneens in oktober werd in Wadway historische filmmateriaal uit het bezit van Projector vertoond.
Leden van de werkgroep hebben diverse activiteiten van het Westfries Genootschap op foto of film vastgelegd. Er werd een nieuw project gestart waarbij alle oude gemeentehuizen in heel West-Friesland zijn gefotografeerd. Dit in verband met de fusiegolf van gemeenten waardoor diverse gemeentehuizen overbodig werden. Deze foto's staan inmiddels op de website van het genootschap.
De promotie cd Kijk op West-Friesland die Projector heeft gemaakt voor het WFG is op de website van het genootschap gepubliceerd.
Werkgroep Inventarisatie en Documentatie werkt gestaag verder aan het digitaliseren en beschrijven van de collectie foto's en dia's. Het herkennen van personen, gebeurtenissen en plaatsen levert nog regelmatig problemen op.
Ook dit jaar mocht Projector diverse schenkingen ontvangen. Een enkele schenking werd overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar, omdat de herkomst uit Heerhugowaard kwam.
De digitalisering van de ‘Gulden Boeken’ van het WFG vordert goed. Deze boeken vermelden de ereleden en leden van verdienste met een fraaie oorkonde. Straks ook op de website van het genootschap te zien.
Het langlopende project ‘De Gouw te boek’ over de ruilverkaveling in ‘De Gouw’ nader zijn afronding. De uitgave is gepland halverwege 2012. De werkgroep De Gouw te Boek is erg enthousiast over het resultaat van het vele werk.
Stichting Projector houdt zich aanbevolen voor beeldmateriaal over het Westfriese leven.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.