Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2010

De Stichting Projector is in 2010 vier maal ter vergadering bijeengekomen, maar daarbij nog meerdere keren voor het uitvoerende werk en de voorbereiding van de Najaarsstreekmiddag. Dat plan kwam in de winter op, de zomer door is er hard gewerkt aan het plan om een quiz te organiseren. Er moesten vragen bedacht worden, er moest leuk en afwisselend beeldmateriaal bijeengezocht worden uit de rijke collectie van Projector. Op 6 november was het zover: Cees Langedijk heeft een prachtige presentatie gegeven van de werkzaamheden van Projector. En daarbij ook nog met verve de quiz geleid. Het Genootschap droeg een steentje bij door pennen met het logo van het WFG beschikbaar te stellen. Meer daarover leest u in het verslag van de Najaarsstreekmiddag.
De werkgroepen hebben hun werk voortgezet. Voor ‘Sprekend Verleden’ heeft Netty Zander op 8 juni een lezing gehouden voor historische verenigingen in het Westfries Archief. Zij heeft daar uit de doeken gedaan hoe zij het afnemen van interviews aanpakt. ‘Beeld & Geluid’ is doende geweest om de bekende film van Daan Pool gerestaureerd te krijgen bij Ceneco in Amsterdam. Dit werd mogelijk toen op 20 september Projector met dit project de hoofdprijs verwierf van het Coöperatiefonds van Rabobank Midden Westfriesland. Verder is van de video-opnamen die zijn gemaakt in het inmiddels opgeheven ‘winkeltje’ van Aris Bouwens een samenvatting gemaakt en vertoond op de Westfriezendag. ‘Inventarisatie en Documentatie’ heeft het project waarbij alle kerken in Westriesland zijn gefotografeerd afgerond. Opnieuw is een deel van de collectie gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Er is een begin gemaakt met digitalisering van de ‘Gulden Boeken’ van het WFG, waarin belangrijke zaken die het genootschap betreffen worden vastgelegd. ‘Gouw te boek’ nadert het eindstadium van het project, de uitgave wordt dit jaar verwacht na definitieve afronding van de ‘ruilverkaveling’.
Cees Langedijk is 25 jaar bij Projector betrokken. Aanleiding was ooit een praatje met Dick Bakker bij de vertoning van de film van dokter Cohen uit Hensbroek in ‘De Nadorst’. Jaap Raat heeft in 2010 voor de 80e keer de lezing ‘Geschiedenis van Westfriesland in Vogelvlucht’ gegeven, nog steeds met de dia's. Als dank kreeg hij daarvoor bloemen en een bedankje van het WFG.

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.