Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2009

Voorzitter Klaas Molenaar heeft zijn taak bij Stichting Projector weer opgevat. Joke Terra is begin 2009 als secretaris begonnen. Bert Kölker heeft in november na ruim twintig jaar afscheid genomen als bestuurslid. Zijn werkzaamheden voor de werkgroep ‘Inventarisatie en Documentatie’ zet hij voort.

Het bestuur kwam vijfmaal bijeen in het Timmermansgildehuis. Naast de bespreking van de werkzaamheden van de werkgroepen volgen hieronder de belangrijkste punten van overleg.
Bij de voorbereiding van de Commissiedag is gebleken dat de statuten vereisen dat het Westfries Genootschap de bestuursleden van Projector moet benoemen. Het genootschap bekrachtigt alsnog alle in de afgelopen jaren doorgevoerde bestuurswisselingen van Projector. De verhouding tussen het genootschap en Projector zal in de statuten duidelijker worden vastgelegd.
Meerdere bestuursleden zijn actief bij het vastleggen op foto en/of film van de diverse activiteiten van het genootschap. Probleem wordt dat het monteren van filmmateriaal steeds meer op de schouders van Cees Langedijk komt te rusten. Besloten wordt om in de toekomst eventueel werk uit te besteden.

Het beëindigen van de zakelijke overeenkomst met de heer R. Kerker met betrekking tot de gedigitaliseerde en op dvd uitgebrachte film ‘Het Grootslag’ kostte veel hoofdbrekens. Bestuursleden van het genootschap werden ter bemiddeling ingeschakeld.
Bij het Coöperatiefonds van de Rabobank is een subsidieverzoek ingediend voor het vastleggen van de verdwijnende West-Friese winkeltjes van Aris Bouwens en voor de restauratie en digitalisering van de bekende ‘Daan Poolfilm’.
Jaap Raat heeft op verzoek lezingen gehouden over de geschiedenis van West-Friesland, Dick Bakker heeft in samenwerking met vereniging Oud Hoorn, Filmhuis Hoorn en Westfries Archief diverse keren oude films vertoond.

De werkgroepen kwamen op hetzelfde adres tien maal bij elkaar om te werken aan de hieronder beschreven projecten.

‘De Gouw te boek’
Aan het einde van het verslagjaar konden de proefdrukken van het boek over ruilverkaveling De Gouw worden bewonderd. Er is beeldmateriaal gevonden van de stemming voor de ruilverkaveling. De uitgave wacht op de officiële voltooiing van de ruilverkaveling, waarschijnlijk in 2011.

‘Inventarisatie en Documentatie’
Bijna alle foto's van Projector zijn beschreven en zoveel mogelijk overgebracht naar het Westfries Archief. Ze zijn op de website van de archiefdienst te bekijken, www.westfriesarchief.nl.
Klaas Lageveen en Frans Leek hebben het hele jaar bij Projector beeldmateriaal gedigitaliseerd en verwerkt. Ook is uit vele publicaties beeldmateriaal van West-Friese kerken ingescand, ter ondersteuning van het ‘kerkenproject’.
Dick Bakker heeft zich beziggehouden met de digitalisering van geschonken oude films. Een deel van het verkregen beeldmateriaal wordt, na digitalisering, tegen vergoeding aan historische verenigingen aangeboden ter ondersteuning van hun activiteiten.

‘Beeld en Geluid’
Het project waarbij de West-Friese kerken zijn gefotografeerd met als doel een vergelijking te maken met bekende achttiende-eeuwse prenten en tekeningen, is in 2009 afgerond. Het ‘kerkenproject’ wordt gepresenteerd op de Westfriezendag 2010.
Cees Langedijk heeft in De Goorn op de Najaarsstreekmiddag videoopnamen gemaakt van onder meer de Westfriese Rapsodie.
Ook heeft hij een opname gemaakt van Aris Bouwens met zijn verhalen over de West-Friese winkeltjes. Cees heeft een impressie van vier minuten getoond op de Westfriezendag.
Behalve op de website van het genootschap heeft Projector bij wijze van proef korte filmfragmenten op de website YouTube geplaatst om West-Friesland en het werk van het genootschap en Projector te promoten. Zie hiervoor www.westfriesgenootschap.nl en www.youtube.com.

‘Sprekend Verleden’
De werkgroep heeft in het verslagjaar geen interviews opgenomen.

Aanwinsten
Oud filmmateriaal is geschonken door mevrouw Trudy van Breemen-Spoelstra. Hierbij drie films van kaasfabrieken, waaronder zuivelfabriek Aurora te Opmeer. Verder een film van ‘600 jaar Edam’ en diverse geluidsbandjes.
Een gefilmd interview met Adriaan Donker van museum boerderij WestFrisia te Hoogwoud is verkregen van Louis Groen. De regionale afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen ‘Vrouwen van nu’ heeft een diaklankbeeld over haar werkzaamheden geschonken.
Via tijdschrift 't Vierkant en de website van het Westfries Genootschap heeft Projector een oproep gedaan aan de leden om (digitale) foto's (van activiteiten of van oude en nieuwe belangwekkende West-Friese zaken) aan te leveren bij het secretariaat. Klaas Lageveen zorgt dan dat ze voor het genootschap bewaard blijven.

Joke Terra, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.