Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2008

Het bestuur van Stichting Projector kwam in vijf vergaderingen bijeen. De resultaten van de diverse werkgroepen werden besproken en geëvalueerd. Te nemen foto's van toekomstige activiteiten passeerden de revue. Na de vergaderingen werd er zowel oud als nieuw beeldmateriaal bekeken. Helaas moest voorzitter Klaas Molenaar de tweede helft van het jaar door ziekte verstek laten gaan.
Bestuursleden hebben onderling de taken van de voorzitter verdeeld. Omdat nog steeds geen secretaris was gevonden, werd er een oproep in 't Vierkant geplaatst. Met succes. Er meldde zich een kandidaat, met wie een gesprek is gehouden, dat positief uitpakte. In de eerste vergadering van 2009 zal de nieuwe secretaris worden geïnstalleerd. Op verzoek heeft Dick Bakker oude films vertoond en hield Jaap Raat lezingen over de geschiedenis van West-Friesland, onder andere voor vereniging Humanitas in Alkmaar en mannenclub Probus2000Heiloo te Heiloo.

Werkgroep Beeld en geluid
Behalve opnamen van de diverse bijeenkomsten van het Westfries Genootschap heeft de werkgroep, in het kader van het jaar van het Religieuze Erfgoed, foto's gemaakt van kerken in West-Friesland.

Het bijzondere daarvan is, dat gestreefd is de opnamen zo te maken als Cornelis Pronk rond 1730 zijn pentekeningen van kerken rondom de dorpskernen op papier vastlegde. Voor een selectie van zo'n 70 foto's met daarbij pentekeningen van Cornelis Pronk, zie www.westfriesgenootschap.nl onder: Westfriese kerken. In 2009 wordt het project voltooid.
Een aantal videobanden is door Dick Bakker overgezet op dvd. Daarmee is de houdbaarheid voorlopig veiliggesteld. Op verzoek is een interview met Adriaan Donker van de museumboerderij West-Frisia met succes door Cees Langedijk, vanaf een aftakelende geluidsdrager, op dvd overgezet en alzo van de ondergang gered.
Een uitdraai van de geschiedenis van de kleiput bij Schellinkhout is door Frans Leek veilig gesteld. Medewerking werd gevraagd voor foto's voor de jubileumkalender in 2009. Werkgroeplid Klaas Lageveen was bereid om de nodige foto's te maken.

Werkgroep Documentatie en inventarisatie
Ook dit jaar ging de werkgroep gestadig verder met het inventariseren en documenteren van foto's en dia's. De aanschaf van een scanner, waarmee in een keer 16 dia's kunnen worden gescand, blijkt veel tijdwinst op te leveren. Klaas Lageveen heeft inmiddels honderden dia's kunnen scannen. Deze zijn nu digitaal opgeslagen. De dia's zelf worden overgedragen aan het Westfries Archief.
Van het archief van Stichting Projector heeft Bert Kölker een nieuwe inventaris gemaakt. Een exemplaar daarvan is overgebracht naar het Westfries Archief.

Werkgroep Sprekend verleden
Netty Zander heeft interviews opgenomen van onder anderen Zeeger Houter. Meer interviews zijn in voorbereiding.

Werkgroep de Gouw te Boek
Landinrichting De Gouw nadert haar voltooiing. Dat geldt tevens voor de publicatie van het boek over de ruilverkaveling. De werkgroep, speciaal de redactiegroep, heeft zich intensief bezig gehouden met de opzet en de inhoud van het boek. Nagenoeg alle teksten zijn geschreven. Contacten met diverse uitgevers zijn gelegd.
In 2010, als de ruilverkaveling echt is voltooid, verschijnt ook het boek, met eventueel een dvd met foto's en interviews.

Aanwinsten
De heer De Brabrander uit Den Haag heeft een familiealbum geschonken betreffende een familie Homan uit Berkhout. Daarbij een ingelijste grote foto van een boerderij en nog enkele archiefstukken. Na inventarisatie is dat dossier overgedragen aan het Westfries Archief. Tevens zijn een reeks foto's met beschrijving, afkomstig van het voormalige waterschap Vier Noorder Koggen, via Stichting Projector aan het Westfries Archief overgedragen en in bruikleen afgegeven. Dat beheert de archiefstukken, zodat eenieder er kennis van kan nemen.

Jaap Raat, waarnemend secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.