Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2007

Stichting Projector werd op 4 december twintig jaar jong. In de vergaderruimte van ons Timmermansgildehuis vierde het voltallige bestuur dit jubileum met een bescheiden feestje, nadat vooraf stevig was vergaderd. Een hapje en een drankje droegen in niet geringe mate bij aan de feestvreugde. Met veel plezier werd ondertussen het Westfrieslandspel gespeeld. Ons bestuur vergaderde in 2007 vier maal. De functie van secretaris is nog steeds niet ingevuld. We blijven naarstig op zoek! Gedurende dit verslagjaar werd een laptop aangeschaft. Een welkome uitbreiding van het inmiddels omvangrijke apparatuurbestand. Onder de vleugels van het stichtingsbestuur acteerden de werkgroepen naar volle tevredenheid.

Werkgroep beeld en geluid
Van diverse gebeurtenissen in het bestaan van het Genootschap werden opnamen gemaakt. Bestuurslid Netty Zander vervolgde haar serie interviews, waaronder een aantal dat zal worden gebruikt bij de totstandkoming van ons project ‘De Gouw te Boek’. In de bovenzaal van het Timmermansgildehuis werd, op initiatief van het bestuur van ons Genootschap, een projectiescherm gemonteerd. De promotie-dvd, gemaakt in opdracht van het Westfries Genootschap, is gereedgekomen en voor de eerste maal vertoond op de Westfriezendag. Diverse keren verzorgden leden van de werkgroep lezingen of filmvoorstellingen. De werkgroep beraadt zich over gebruikmaking, naast de site van het Genootschap, van het internet.

Werkgroep documentatie en inventarisatie
Het scannen van ons fotobestand, op dvd zetten van dia's en het beheren van ons archief en het digitaliseren daarvan vinden onverminderd voortgang. Het ligt in ons voornemen te zijner tijd de originelen in beheer te geven bij het Westfries Archief. De archiefnotitie van Bert Kölker is aangeboden aan het bestuur van het Genootschap.

Werkgroep De Gouw te Boek
Deze werkgroep komt met regelmaat bijeen. Uit de werkgroep is een redactie commissie gevormd, bestaande uit Piet Koenis, Theo Mes, Klaas Molenaar en Cor Spijker. De commissie draait inmiddels op volle toeren. Auteurs worden, met succes, aangespoord hun pennenvruchten te voltooien en in te leveren. Fotograaf Theo Mes blijft plaatjes schieten. Kortom: ons document krijgt vorm. In 2009 moet al het materiaal binnen zijn. Vervolgens is het wachten op de voltooiing van de verkaveling voor de definitieve afronding van wat een fraai boekwerk belooft te worden.

Klaas Molenaar, voorzitter/secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.