Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2006

Stichting Projector heeft op 28 november 2006 afscheid genomen van Nel Hemke-Speets. Zij was bestuurslid vanaf de oprichting op 4 december 1987. Voorzitter Molenaar sprak lovende woorden en overhandigde Nel een welverdiende cadeaubon.
Ons bestuur vergaderde in 2006 vijf maal. De functie van secretaris kon nog niet worden ingevuld.
Bestuurslid Bert Kölker is opgetreden als notulist ad interim. Zijn medebestuursleden zijn hem daarvoor zeer erkentelijk!
Op 3 september 2003 overhandigde Bert Kölker zijn medebestuursleden een notitie betreffende allerlei zaken onze stichting aangaande. Deze notitie is uit de la gehaald, werd tijdens de bestuursvergaderingen steeds aan de orde gesteld. Gesproken werd onder meer over eigendomsrecht van bijvoorbeeld de Grootslagfilm en over archiefzaken. Ook in 2007 zal de notitie met regelmaat een plaats krijgen op de agenda van bestuursvergaderingen.
Het bestuur heeft subsidieverzoeken gericht aan Rabobank Hoorn-Medemblik en Prins Bernhard Cultuurfonds voor bijdragen in de kosten van aanschaf opname- en montageapparatuur en een laptop.

Werkgroep beeld en geluid
De foto's van besturen van stichtingen, commissies en het hoofdbestuur van ons genootschap, opgenomen in het Liber Amicorum voor Klaas Bant bij gelegenheid van diens aftreden als voorzitter van het Genootschap, zijn afgedrukt en toegevoegd aan ons eigen archief.
Vermeldenswaard is zeker ook dat er video opnamen zijn gemaakt van het haren van de zeis.
Op verzoek van het Genootschapsbestuur wordt er gewerkt aan de vervaardiging van een promotie dvd. Deze komt gereed in 2007.
Onze Grootslagfilm is op dvd gezet.
Verschillende leden van de werkgroep maakten foto's bij evenementen als excursie Aalsmeer, Voorjaarsstreekmiddag Enkhuizen, presentatie Jaarboek Haringhuizen, Dwangburgexcursie, Westfriezendag, Najaarsstreekmiddag.
Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe leden, op 17 oktober in Wadway, heeft onze stichting een power point-presentatie gegeven van haar reilen en zeilen. Deze presentatie oogstte veel lof.
Stichtingsbestuurslid Netty Zander maakte een aantal malen gebruik van onze beamer bij door haar gegeven presentaties. Overigens werd de beamer meermalen in bruikleen gegeven voor genootschappelijke doeleinden, zoals een presentatie over het startende middenstandsproject en voor het vertonen van de resultaten van de kleurwedstrijd voor de jeugd. Een door Netty Zander gehouden interview met ons erelid pater Piet van Kampen is gedigitaliseerd.
Netty heeft interviews in voorbereiding met Grietje Bellis en Zeger Houter, mede in het belang van ‘De Gouw te Boek’. Een en ander in het kader van onze rubriek Sprekend Verleden.

Werkgroep documentatie en inventarisatie
Klaas Lageveen uit Abbekerk is lid geworden van deze werkgroep. Hij houdt zich bezig met het scannen en op dvd zetten van de talloze dia's, die Projector beheert.
Er is een collectie folders, Genootschap en West-Friesland betreffende aangelegd. Deze is inmiddels aangegroeid tot zes albums.
Bert Kölker heeft veel werk verzet bij het ordenen en reorganiseren van het stichtingsarchief. In vervolg daarop heeft hij een archiefnotitie opgesteld, die mede zal worden aangeboden aan het Genootschapsbestuur.

Werkgroep ‘De Gouw te boek’
Deze werkgroep komt regelmatig bijeen. De komende tijd zal de frequentie van deze bijeenkomsten toenemen, nu de afronding van de verkaveling De Gouw steeds naderbij komt. Er is inmiddels een redactiecommissie in het leven geroepen. Het raamwerk voor het boek is gebouwd, de eerste auteurs hebben definitief hun medewerking toegezegd. In het Jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw 2006 is een artikel afgedrukt onder de titel ‘De Gouw te Boek’, de ruilverkaveling in beeld: een voorproefje van wat komen gaat.

Klaas Molenaar, voorzitter/secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.