Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2003

Drie bestuursleden van de Stichting Projector hebben eind 2002 een notitie opgesteld over het ontstaan van de stichting en wat in de loop van de jaren tot stand is gekomen. Daarbij zijn ook de taken nader uitgewerkt waarop Projector zich volgens haar statuten moet richten. De gestelde doelen worden als volgt omschreven:
– het vastleggen in beeld en geluid van de activiteiten van het Westfries Genootschap met zijn commissies en stichtingen;
– het vastleggen van cultuurhistorische zaken die dreigen te verdwijnen;
– het inventariseren en documenteren van aanwezig informatiemateriaal;
– het uitdragen aan de leden van het genootschap en aan eenieder die daartoe de wens te kennen geeft van het beeld- en geluidsmateriaal;
– het ontwikkelen van projecten voor doelgroepen, zoals onderwijs, verenigingen, gemeenten, VVV's, ter bevordering van het cultuurhistorisch besef.

Om bovenstaande taken uit te voeren, zijn diverse werkgroepen in 2003 bezig geweest met de volgende zaken.

Werkgroep film/dia/video
Er zijn opnamen gemaakt van een aantal cultuurhistorische objecten, zoals: gedenkteken Pieter Jong te Lutjebroek, de overhaal in Venhuizen en diverse bovenlichten in De Streek met het teken IHS. Als experiment hebben Dick Bakker en Frans Leek glasplaten uit 1910 met een digitale camera op video gezet. Het resultaat is verbluffend goed. In opdracht van Stichting Creatief Westfries hebben beide heren dia's gemaakt bij het 15-jarig bestaan van ‘Skroivendevort’. Voorzitter Klaas Molenaar heeft foto's voor ons jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw gescand.

Het Elisabeth Grent-fonds en Prins Bernhardcultuurfonds stelden subsidie beschikbaar voor de aankoop van een beamer. Daarmee kunnen dia's, video's en dvd's voor een groot publiek worden vertoond. Inmiddels is het apparaat aangeschaft.
Als schenking uit de nalatenschap van mevrouw M. van Hesteren-Terpstra kwam onze stichting in bezit van een aantal films en geluidsbanden. Dick Bakker heeft het materiaal onderzocht en geïnventariseerd. Hij adviseerde materiaal te schenken aan het Regionaal Archief Alkmaar (films over het seniorenorkest te Alkmaar) en historische vereniging Harenkarspel (film over poppententoonstelling in de Ursulakerk te Warmenhuizen).
Besprekingen met de gemeente Wester-Koggenland over het maken van een dorpsfilm ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente, liepen op niks uit.
Als elk jaar verzorgde Dick Bakker op verzoek diverse filmvoorstellingen en hield Jaap Raat lezingen over de geschiedenis van West-Friesland voor historische verenigingen, ouderenbonden en andere geïnteresseerden.

Werkgroep Inventarisatie/documentatie
De geïnventariseerde en gedocumenteerde foto's uit de jaarboeken van het genootschap, in 2002 overgedragen aan het Westfries Archief, zijn in 2003 aldaar gedigitaliseerd en sindsdien voor een ieder ter inzage. Het Noordhollands Dagblad schreef hierover en publiceerde daarbij een foto uit de gedigitaliseerde collectie.
Bert Kölker inventariseerde het archief van de toenmalige Filmcommissie, de voorloper van onze stichting. Het inventariseren en documenteren van beeldmateriaal inzake de activiteiten van ons genootschap gaan gestaag door.

Werkgroep De Gouw te boek
Er kwam een subsidie ter beschikking, waardoor een start kon worden gemaakt om de eerste hoofdstukken voor een boek over deze landinrichting in midden West-Friesland samen te stellen. Met het oog op deze publicatie maakte fotograaf Theo Mes opnamen van de Tropweere. De Dienst Landelijk Gebied droeg dia's van deze omvangrijke ruilverkaveling over aan onze stichting.

Werkgroep Sprekend Verleden
Netty Zander heeft de eerste interviews gevoerd. De vraaggesprekken zijn opgenomen en worden uitgewerkt.

Jaap Raat, voorzitter/secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

405. Ik ben bij m'n zus op de zuikerstikken geweest (op kraamvisite).
Stik (boterham). Stik-eten (brood-eten).
Stikkebordje (boterhambordje).
Stikkebuul (broodzak).
Hij blijft op stikken (hij blijft over, met brood). Gastestikken (extra lekkere boterhammen als voor gasten).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.