Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 2002

Als afgevaardigde van het bestuur van het Westfries Genootschap is Netty Zander in 2002 tot het bestuur van de Stichting Projector toegetreden. Zij neemt in deze de plaats in van Jaap Raat, die op de Westfriezendag als bestuurslid van het Genootschap afscheid nam. Als secretaris blijft hij voor Projector werkzaam. Netty zal zich onder meer bezig houden met een nieuwe activiteit: Sprekend Verleden. Interviews met mensen over hoe het vroeger was: herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog, kloetend met de schuit naar de bouw, de crisisjaren.

Werkgroep foto/dia/film/video
Van alle bijeenkomsten, georganiseerd door het Genootschap, werden weer foto- en video opnames gemaakt. Op een in Wadway gehouden kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden werd door filmman Dick Bakker de film ‘Rondreis door West-Friesland, anno 1952’ gedraaid. Op de najaarsstreekmiddag werd het gedeelte voor de pauze door onze Stichting verzorgd. Op 21 april werd voor de leden van ons Genootschap de door Maarten Leegwater geschreven musical Daan Pool opgevoerd. Naar aanleiding hiervan kwam de Daan Pool-film ‘Het leven van de Westfriese boer’ ook weer ‘in de praat’. Nadat er in het verleden al ruim 100 videobanden waren verkocht kon Projector er nu nog eens twintig stuks slijten.

Werkgroep inventarisatie en documentatie
Deze werkgroep, bestaande uit Dick Bakker, Bert Kölker, Frans Leek en Jaap Raat, heeft het illustratiemateriaal, gebruikt ten behoeve van de jaarboeken, geïnventariseerd en gedocumenteerd. Het is, opgeborgen in zeven dikke ordners, overgedragen aan het Westfries Archief. Daar wordt het materiaal gedigitaliseerd en voor een ieder toegankelijk gemaakt. De volgende klus betreft het inventariseren en documenteren van foto's en dia's van activiteiten van het Genootschap door de jaren heen.

Werkgroep De Gouw te Boek
Er is sinds 1992 veel materiaal verzameld over de werkzaamheden van ruilverkaveling De Gouw: krantenartikelen en foto's over de voortgang, video-opnamen van diverse bijeenkomsten, georganiseerd door de Landinrichtingsdienst. Nu nog te boek stellen. Subsidieaanvragen t.b.v. het aantrekken van auteurs zijn inmiddels de deur uit. Het bestuur heeft zich voorts beraden over een eventuele nieuwe structuur van de Stichting.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.