Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1999

De bestuursleden van de Stichting Projector kunnen met veel voldoening terug kijken op een weliswaar druk bezet maar goed verlopen jaar 1999. De op de Westfriezendag opgevoerde revue, ondersteund met vele diabeelden, werd een historisch document van 75 jaar wel en wee van het Westfries Genootschap en kreeg een warm onthaal. Alle jubileumactiviteiten zijn door de Stichting op video en foto vastgelegd. Er zal een videoband van worden samengesteld. De foto's zijn ondermeer gebruikt bij het samenstellen van een jubileumalbum, waarin ook tal van krantenverslagen zijn opgenomen. Er is een begin gemaakt met het ordenen van foto's, gemaakt bij allerlei door het Genootschap ondernomen activiteiten. In de loop van 1999 zullen ze worden gedocumenteerd. De Werkgroep De Gouw te Boek heeft op aanwijzing van projektleider Cor Spijker door fotograaf Theo Mes diverse opnamen van het veranderend landschap in het verkavelingsprojekt De Gouw laten vastleggen. De projector, waarmee Daan Pool uit Oude sluis zijn films vertoonde en die nu eigendom is van het Genootschap, is in langdurige bruikleen afgestaan aan de Oudheidkamer Zijpe, die reeds meerdere attributen van deze cineast/cabaretier in bezit heeft. De erven van mevrouw Aker uit Midwoud schonken het Genootschap vele honderden dia's. Een werkgroep van onze Stichting heeft ze, na een eerste selectie, gerubriceerd. De collectie zal t.z.t. in bruikleen worden afgestaan aan de Archiefdienst Westfriese Gemeenten, alwaar ze dan voor een ieder beschikbaar komen. Met dank aan de erven Aker.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.