Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1998

De Stichting Projector heeft in 1998 veel tijd geinvesteerd in het vervaardigen van het historisch document ‘Westfries Genootschap, 75 jaar wel en wee’. Een revue met liedjes, sketches en dans - op de achtergrond van videobeelden voorzien - die op de Westfriezendag 1999 wordt opgevoerd en als document in zijn geheel op video zal worden opgenomen.
Van diverse leden van het Genootschap mocht onze Stichting weer foto's en krantenknipsels ontvangen. De heer G. Rijswijk (Hoorn) overhandigde een aantal dia's, door zijn vader P. Rijswijk in de jaren 1960-1970 in West-Friesland gemaakt. Een welkome aanvulling van onze collectie, temeer omdat op elke dia plaats en tijd zijn genoteerd. De heer G. Glas (Heerhugowaard), oud-bestuurslid van onze Stichting, overhandigde ons een aantal ‘impressies’. Mogelijk dat daar via de Redactiecommissie nog eens iets mee kan worden gedaan.
Kring West-Friesland van de W.L.T.O. heeft een videoband laten maken van de kansen en knelpunten in agrarisch West-Friesland anno 1998. Onze Stichting heeft dit waardevolle document in haar collectie opgenomen. De door F. Droste (Hoorn) gemaakte documentaire over de Westfriese Omringdijk is door ons bekeken en geprezen, maar aankoop stuitte op financiële bezwaren.
Leden van de werkgroep ‘De Gouw te boek’ stelden zich door middel van een excursie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit landinrichtingsprojekt. Ook in 1998 hebben de bestuursleden Dick Bakker en Jaap Raat op verzoek van diverse verenigingen filmavonden en dia-lezingen over West-Friesland gehouden. Joop van Diepen heeft als bestuurslid afscheid genomen.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.