Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1994

Als voornaamste aktiviteit van de Stichting Projector in 1994 kan worden aangemerkt het maken van een videoportret van voorzitter Volkert J. Nobel, die op de Westfriezendag werd uitgezwaaid. Een eerbetoon van de Stichting aan de heer Nobel, die op 18 oktober afscheid nam van "Projector". De heer Gerrit Glas uit Heerhugowaard heeft hem als bestuurslid van de Stichting opgevolgd. Het is de bedoeling dat dit videoportret op de Westfriezendag 1995 aan de leden zal worden vertoond.

Mede ten behoeve van het archief werden op de Westfriezendag 1995 foto's gemaakt van het oude en het huidige bestuur. De in Westfries kostuum gestoken leden werden aansluitend vereeuwigd. Op de najaarsstreekmiddag vertoonde de heer D. Bakker van onze Stichting een film, in 1955 gemaakt in opdracht van de Kamer van Koophandel West-Friesland en Waterland. Bakker organiseerde voor een aantal instanties/instellingen/verenigingen ook filmavonden. Secretaris Raat verzorgde een aantal lezingen (met dia's) over de "Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht".

Werkgroep "De Gouw te boek", die als opdracht van het bestuur van het Genootschap meekreeg de verkaveling "De Gouw" in woord en beeld vast te leggen, heeft in 1994 een aantal - geïllustreerde - artikelen vastgelegd. In deze bundel vindt u een eerste proeve.

De inventarislijst films is verder ingevuld en - op verzoek - ter beschikking gesteld aan de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland ten behoeve van een inventarisatie van Noordhollands audio-visueel materiaal.

"Projector" ontving van de fam. Smit in Stompetoren een videopresentatie van de stolpboerderij "De Vriendschap" aan de Noordervaart. De fam. Tijssonsk in Alkmaar schonk een video-opname van de in Berkhout gehouden slotmiddag van de commissie "Kap en Dek". Van mevr. F. Renckens-Sterrenberg, educator Museumprodukties van het Zuiderzeemuseum, ontving de stichting een videoband en het boek "Enkhuizen en het Grootslag", als dank voor de medewerking aan de expositie "Twee schilderijen bekeken". Archivalia, betrekking hebbend op het werk van "Projector" en afkomstig uit de nalatenschap van de heer H.J. (Rick) Avis, voormalig secretaris van het Genootschap, werden aan de stichting overgedragen.

Het bestuur van de Stichting waardeert al deze initiatieven en houdt zich ook in de toekomst hiervoor aanbevolen. Tevens voor het opmerkzaam maken aan bestuursleden of aan het secretariaat van ons genootschap, wanneer hier en daar nog oude foto's of films opduiken.

Jaap Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

484. Aan de lucht te zien kon 't morgen wel 'ns snei-jagen (sneeuwen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.