Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1993

Na 16 jaar als zelfstandige commissie onder de vlag van het Westfries Genootschap veel en goed werk te hebben verricht is de Filmcommissie in de loop van 1993 geïntegreerd in de Stichting Projector. De heren D. Bakker (film) en C. Langedijk (video) maken nu deel uit van het Stichtingsbestuur. De overige leden van de voormalige Filmcommissie zijn in de diverse werkgroepen op afroep beschikbaar. De heren Koster en Visser gaven te kennen hun werkzaamheden na 16 jaar te willen beëindigen.

Beide heren werden op de Westfriezendag gehuldigd. De heer P. Koster, vanaf de oprichting in 1976 voorzitter van de commissie, werd benoemd tot Lid van Verdienste. De heer C. Visser, vanaf de oprichting actief bestuurslid, had in 1983 de Westfrieslandprijs al eens ontvangen. Beide heren werd dank gezegd voor het vele werk, gedurende vele jaren voor de Filmcommissie verricht. Nu reeds kan worden gezegd dat hun werk in cultureel-historisch opzicht van groot belang is geweest.

De Stichting Projector bracht de film van Daan Pool "Het leven van de Westfriese boer" (anno 1948) op video uit. Inmiddels zijn er al meer dan 300 videobanden van verkocht. Daarmee heeft deze documentaire van Daan Pool in brede kring bekendheid gekregen.

Aan de hand van een notitie van de heer B. Kölker is van gedachten gewisseld over een nieuwe opzet van het foto- en dia-archief. De heer G. Houtman te Hoorn schonk zijn diacollectie (fraaie opnamen van Westfriesland en daarbuiten) via het Genootschap aan de Stichting Projector. De heer Kölker heeft de collectie geïnventariseerd.
De opdracht van het bestuur van het genootschap aan de Stichting Projector om de ruilverkaveling De Gouw in een fotoboek vast te leggen resulteerde in het oprichten van de werkgroep "De Gouw te boek". Inmiddels zijn al diverse opnamen gemaakt.

Al met al voor de Stichting Projector een "doenig" jaar. Mede door de verkoop van de videobanden tevens een goed financieel jaar.

J.H.N.W. Raat, secretaris

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.