Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1991

De Filmcommissie van de Stichting Projector heeft zich op de Najaarsstreekmiddag in Enkhuizen aan de leden van het Historisch Genootschap kunnen presenteren. In zijn inleiding zette voorzitter K. Molenaar van de Stichting Projector uiteen dat de Filmcommissie een werkgroep is die uitvoerend bezig is, nl. met het vastleggen van wat uit historisch oogpunt belangrijk is en dat de Stichting Projector beheert en bestuurt en uiteindelijk bepaalt wat er wordt vastgelegd, afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Vervolgens belichtte voorzitter P. Koster van de Filmcommissie de diverse werkzaamheden van de Filmcommissie. Aansluitend werd op een supergroot scherm een video-collageband vertoond, samengesteld door C. Langedijk waarin de leden fragmenten - korte en langere - te zien kregen van wat er in de loop der jaren op video en film is vastgelegd.
Na afloop kwamen diverse leden melden waar nog historisch filmmateriaal bij particulieren is te vinden!

In 1991 bestonden de werkzaamheden uit de volgende onderdelen:
Video. De diaserie ‘Molen van Schellinkhout’ werd op video gezet t.b.v. de Stichting Westfriese Molens, die een jubileumjaar had en deze videofilm als onderdeel van haar tentoonstelling op diverse plaatsen in West-Friesland wilde vertonen.
Het toneelstuk ‘Z'n dag was kommen’, gespeeld door de toneelvereniging ‘de Eensgezindheid’, t.g.v. haar 100-jarig bestaan, werd in cafe ‘de Egelantier’ in de Gouwe in zijn geheel opgenomen. Voorts werd een videoportret gemaakt van mevrouw S. Messchaert-Heering uit Enkhuizen.
Op de Westfriezendag werden opnamen gemaakt van Klaas Zwier uit Opperdoes, t.g.v. de presentatie van zijn boek ‘Wie skroift, die bloift’. Tevens werd het afscheid vastgelegd van vice-voorzitter D. Schuijtmaker. Opnamen werden gemaakt van de waterloop langs de Provinciale weg in de Hout, richting Binnenwijzend, i.v.m. het binnenkort vergraven van deze waterloop.

In Twisk werd door filmcommissielid C. Dekker de tentoonstelling ‘Archeologische vondsten’ van de heer Visser op video vastgelegd. Ook maakte hij opnamen, i.v.m. de ruilverkaveling de Gouw, van de Weelkade bij Aartswoud en van de Noorddijk van de Baarsdorpermeer.

Inventarisatie/documentatie. Het materiaal werd verder geïnventariseerd zodat er nu een volledig overzicht is wat er op video, film, foto en dia aanwezig is. Voor de documentatie werden diverse kranteknipsels van historische gebeurtenissen uit 1991 aan het archief toegevoegd en tevens werd voortgegaan met het copiëren van kranteknipsels, die de Filmcommissie in bruikleen heeft ontvangen van mevrouw Metselaar-Bloothoofd. In de loop van 1992 denkt de Filmcommissie dit project af te ronden.

Foto/dia. N.a.v. een oproep in het Mededelingenblad reageerde mevrouw Beers-Visser uit Heerhugowaard. Zij gaf de Filmcommissie een album met kabinetfoto's uit de vorige eeuw in bruikleen. Het bijzondere was dat de namen van de personen op de foto bekend zijn, omdat deze namen toenmaals zijn opgeschreven. Het album is ook ter inzage gegeven aan de werkgroep Historisch Textiel die er copieën van heeft laten maken.

Ook voor komend jaar hoopt de Filmcommissie van Stichting Projector op medewerking van de leden voor het verkrijgen van tips waar historisch materiaal op film, video, foto of dia zich bevindt. Voor adressen en telefoonnummers van de Filmcommissie wordt verwezen naar het jaarboek onder ‘Bestuur en Commissie’.

Jaap Raat

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.