Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1990

De Filmcommissie heeft zich in 1990 grotendeels bezig gehouden met het projekt ‘Ruilverkaveling De Gouw’. De Commissie vindt het van historisch-cultureel belang om de laatste ruilverkaveling in het Westfriese landschap in diverse facetten op video vast te leggen. Er zijn inmiddels gesprekken opgenomen met voor- en tegenstanders. Bovendien is de stemming op 13 december, inclusief de einduitslag, op video vastgelegd. Een ondernomen poging om bij de Provincie subsidie te verkrijgen voor dit projekt heeft tot op heden - helaas - niet in een financiële bijdrage geresulteerd.

Video
De Commissie is in 1990 in het bezit gekomen van diverse opnamen: ‘Weg van de snelweg in West-Friesland’, ‘Ontdek je plekje’ (Medemblik en Hoorn), een videoband ‘In 't Pak’ over kleding van vroeger (door bemiddeling van de heer C. Visser te Andijk), een opname van de Landbouwdag in Opmeer (opname C.I.M. Langedijk) en een opname van het afscheid van de oud-intendent van het genootschap, de heer Klaas Molenaar.

Film
Commissielid D. Bakker heeft de ‘Land- en Tuinbouwfilm’ uit 1923 en een film over de Zuiderzee-Visserij-Tentoonstelling in 1930 in Enkhuizen van 35 mm. op 16 mm. overgezet, zodat beide films nu kunnen worden toegevoegd aan de lijst van te vertonen films. Avondvullende filmprogramma's zijn ook dit jaar weer door de heer Bakker - op verzoek - voor verenigingen en in bejaardenoorden verzorgd.

Dia's
Op de in de Groene Toren in Avenhorn gehouden Commissiemiddag is een aantal dia's gemaakt: o.a. van de commissieleden. Van de Stichting ‘Den Huygen Dijck’ te Heerhugowaard is een copie verkregen van een geluidscassette, die de Stichting bij onze diaserie ‘Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht’ heeft laten maken.

Documentatie
In 1990 is een begin gemaakt met het verzamelen van krantenknipsels op cultureel-historisch vlak in West-Friesland. Van mevr. Metselaar-Bloothoofd ontving de secretaris krantenknipsels over West-Friesland uit de jaren zestig, zeventig en tachtig. De belangrijkste artikelen worden gecopiëerd en in de documentatiemap opgenomen.

Foto's
De Commissie is in het bezit gekomen van een zestigtal foto's uit de jaren 1875-1890 van in Westfries costuum geportretteerde personen. Helaas is het nog niet gelukt om te achterhalen wie de geportretteerden zijn. Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de Stichting ‘Westfriese Families’ is een foto gemaakt van het bestuur.
Op 27 maart namen de Filmcommissieleden officieel afscheid van mevr. Schagen-Zwaan. Voorzitter P. Koster memoreerde de verdiensten van Marian, de voormalige secretaresse èn fotograaf van de Commissie. Secretaris Raat heeft voor diverse verenigingen in West-Friesland een inleiding gehouden over de ‘Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht’: de diaserie, die in 1984 in opdracht van het Historisch Genootschap t.g.v. het 60-jarig bestaan is vervaardigd.

De Filmcommissie houdt zich aanbevolen voor films, video-opnamen, dia's en foto's, die historische waarden hebben òf in de loop der jaren zullen krijgen. Voor contacten hierover zie het jaarboek onder 'Bestuur en Commissies’.

Jaap Raat

 


Hé, is dat Westfries?

760. Om op 't land te komen moesten we over 'n smal steggie (smal brugje of bruggetje).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.