Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1989

De Filmcommissie van de Stichting Projector kwam in 1989 vijf keer in het Timmermansgildehuis in vergadering bijeen. Voorts heeft zij zich op 25 oktober gepresenteerd aan de bestuursleden van resp. ‘Oud West-Friesland’, de Stichting Projector en de diverse commissie van het genootschap. Voorzitter P.J. Koster kon een vijftigtal geïnteresseerden verwelkomen, die kennis konden nemen van wat er gedurende de laatste jaren zoal aan opnamen door de commissie is verworven. Daartoe had commissielid K. Langedijk een video-collageband samengesteld van fragmenten van opnamen van o.a. landbewerking met oude werktuigen, een bustocht over de Omringdijk, kapzetten, het toneelstuk ‘'t Is ienmaal wel’. De heer Van Twuiver liet een 8 mm. filmopname van 25 jaar geleden zien en de heer Bakker vertoonde een 16 mm. film, daterend uit 1952 met allerlei plekjes van West-Friesland. Alles bij elkaar een geslaagde bijeenkomst.
Werkzaamheden. Er werd voortgegaan met het inventariseren en etiketteren van video- filmopnamen en het rubriceren van foto's en dia's. De heer Bakker heeft voor diverse bejaardentehuizen en verenigingen de film ‘De Westfriese Boer’, een anderhalf uur durende rolprent vervaardigd door Daan Pool, vertoond. Door C. Dekker zijn video-opnames gemaakt van het toneelstuk ‘'t Is ienmaal wel’ van Jan Koster uit Hauwert, van de in Kolhorn gehouden Commissiemiddag en van de in de veiling WFO gehouden Westfriezendag. Oud-Filmcommissielid mevr. Schagen-Zwaan bood twee fotoreportages aan: van de najaarsstreekmiddag 1985 in de ‘Nadorst’ te Westerblokker en van de traditionele slotbijeenkomst in ‘De Ridder Sint Joris’ te Berkhout, waarmee het cursusseizoen 1985-'86 op de eerste zaterdagmiddag van februari 1986 werd afgesloten. Twee reportages van resp. 12 en 26 foto's met onderschrift. Voor 1990 staan op stapel: te maken opnamen van de ruilverkaveling De Gouw, van vissen met een treknet, alsmede videoopnamen van enkele karakteristieke Westfriezen met hun verhalen.
De Filmcommissie houdt zich aanbevolen voor films, video-opnamen, dia's, foto's die historische waarden hebben of in de loop der jaren zullen krijgen. De adressen vindt u in dit jaarboek, onder ‘Bestuur en commissies’

J. N. H. W. Raat

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.