Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1988

De leden van de Filmcommissie kwamen in 1988 zes keer in het Timmermansgildehuis in vergadering bijeen. Eén keer werd vergaderd met het dagelijks bestuur van de Stichting Projector, waarvan de stichtingsacte op 4 december 1987 voor notaris Scheurs te Hoorn werd gepasseerd.
De werkzaamheden bestonden uit de navolgende activiteiten:
1 – voortgaande inventarisatie en etikettering van video- en filmopnamen in het bezit van de Stichting Projector, benevens het rubriceren van foto's en dia's... Voorts wordt geprobeerd bestaand audio-visueel materiaal over Westfriese dorpen, gewoonten, gebruiken op te sporen bij gemeenten, instellingen, particulieren, zodat er een zo compleet mogelijk overzicht kan worden samengesteld van alles wat er op dit terrein over West-Friesland bestaat en waar het wordt bewaard.
2 – voortgang met een lijst van onderwerpen, die – historisch gezien – de moeite waard zijn om te worden vastgelegd. Het project ‘Vissen met treknet’ is uitgesteld tot 1989.
3 – opnamen (video) zijn gemaakt van de dit jaar gemaakte dagtocht over de Westfriese Omringdijk en van de uitreiking van de Westfrieslandprijs 1988 op de streekmiddag in Opmeer. Beide opnamen zijn gemaakt door de heer C. Dekker te Obdam.
4 – de medewerk(st)ers aan de video-opname ‘Kap zetten’ kregen het eindresultaat te zien. Deze in 1987 gemaakte opname was een initiatief van de Hoofdtooicommissie. De opname is gemaakt door de heer K. Langedijk uit 't Zand. Een unieke reportage, die ook als instructiefilm voor het nageslacht historische waarde heeft.
5 – er zijn voorbereidingen getroffen om een avondvullend programma (alsmede een korter programma vóór de pauze) samen te stellen over West-Friesland, ten behoeve van verenigingen, te verzorgen door leden van de Filmcommissie. Het samenstellen en vervaardigen van een promotiefilmpje voor ‘Oud WestFriesland’ moest als gevolg van ziekte van onze intendent, de heer K. Molenaar (de scenarioschrijver), voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.
6 – de leden van de Filmcommissie waren op uitnodiging van het gemeentebestuur van Opmeer aanwezig bij de officiële overdracht van films, foto's en dia's van wijlen dierenarts C. Stapel uit Spanbroek aan de gemeente. Dit waardevolle historische archiefmateriaal zal verder worden geïnventariseerd. Tenslotte een oproep aan al degenen, die de Filmcommissie een warm hart toedragen: meld ons wanneer u weet waar nog films (of ander beeldmateriaal) , over West-Friesland zijn te vinden. Want we willen graag registreren wààr e.e.a. wordt bewaard. De Filmcommissie wil ook graag worden geïnformeerd over oude gebruiken, die dreigen te verdwijnen en nu nog op beeld kunnen worden vastgelegd.

J.N.H.W. Raat.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.