Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1987

De Filmcommissie is in 1987 vijf keer in het Timmermansgildehuis bijeen geweest. Namens de Stichting ‘Projector’ heeft de heer Jb. Raat de zetel van mevr. M. Schagen-Zwaan in de commissie overgenomen.
Naar aanleiding van een oproep in het Mededelingenblad hebben de heren A. Langedijk (Blokker) en C. Dekker (Obdam) zich bereid verklaard medewerking te verlenen bij het opnemen van specifiek Westfriese beelden. De heer Dekker is daar in eigen omgeving overigens al enige tijd mee bezig.
De heer K. Molenaar zal een scenario samenstellen voor een promotiefilm t.b.v. het genootschap, waarin het (veelzijdige) werk van het genootschap nader zal worden belicht. Een dergelijke film kan eventueel in het kader van de presentatie van ‘Oud West-Friesland’ op bijvoorbeeld de Westfriese Flora worden gedraaid.
De commissie is in het bezit gekomen van een videofilm van de Wijdenesser dansgroep, ‘Twee violen en een bas’ en van een 8 mm. film over de laatste veildag in ‘De Tuinbouw’ te Grootebroek. Helaas een ‘stomme’ film. We zullen proberen om via de heren P. Willebrands en W. Valentijn, beiden destijds nauw bij ‘De Tuinbouw’ betrokken, de film alsnog ‘sprekend’ te maken. Van de in Broek op Langedijk gehouden Westfriezendag zijn goed geslaagde video-opnamen gemaakt. Er is een fotoverslag gemaakt van de ééndagsexcursie, de ‘Boerderijtocht’, alsmede van de ingebruikname van de ‘Klikjesmolen’ aan de Broerdijk in Oostwoud.
De in ons bezit zijnde films worden ondergebracht in het Streekarchief. We zijn bezig met het inventariseren van alle in West-Friesland aanwezige films op ons werkterrein: dorpsfilms, films gemaakt bij speciale gelegenheden. We behoeven al die films niet in ons bezit te hebben. We willen wèl graag registreren waar ze over gaan en... waar ze worden bewaard!
De filmcommissie wil voorts graag worden geïnformeerd over oude gebruiken, die dreigen te verdwijnen; die we nu nog op beeld kunnen vastleggen.

Cees Visser.

 


Hé, is dat Westfries?

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.