Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1985

Voor de filmcommissie was 1985 een vruchtbaar jaar. In januari kregen we e.e.a. uit de nalatenschap van Daan Pool: o.a. de ‘stomme’ 16 mm film ‘Nummer Eén’, waarop activiteiten van het Westfries cabaretgezelschap van Daan Pool en een Victor Animatophone filmprojectieapparaat met toebehoren.
De commissie is uitgebreid met een nieuw lid, de heer Bakker uit Hoorn. Een man met een passie voor films en alles wat daarbij hoort.
Van mevr. Cohen, weduwe van de dorpsdokter van Hensbroek, kregen we films in bruikleen, die door haar man zo'n 30 tot 50 jaar geleden in Hensbroek en Obdam waren opgenomen en die een goed beeld geven van het leven en het werken in die tijd in deze plattelandsdorpen. De heer Bakker maakte uit dat materiaal een film van ongeveer 45 minuten, die – in het bijzijn van mevr. Cohen en haar beide zoons – met groot succes op de najaarsstreekmiddag in ‘De Nadorst’ in Westerblokker werd vertoond.
De diaserie (met tekst) van de CNB is door Edo Jansen gecompleteerd en op video overgebracht. De kosten van deze operatie vielen niet mee, maar gelukkig wilde de CNB óók een videoband, zodat de kosten konden worden gehalveerd.
Ons nieuwe commissielid gaat zich voorts bezig houden met het restmateriaal van onze ‘Grootslag-film’. Er zal gebruik moeten worden gemaakt van nieuwe teksten en shots om er een mooi geheel van te kunnen maken. De commissie is nu in het bezit van de navolgende video-opnamen: de Cohen-film, de CNB-diaserie, kolven en een EO-uitzending over West-Friesland vanuit de CNB-veilinghal in Bovenkarspel.
Er zijn plannen om de verkaveling van de Gouwe op dia vast te leggen: e.e.a. in overleg met de plaatselijke commissie en ambtenaren van de Landinrichtingsdienst.
In de najaarsstreekmiddag in ‘De Nadorst’ heeft ons commissielid, de heer Koster, een oproep gedaan aan onze leden om aan ons door te geven waar nog filmmateriaal, dat betrekking heeft op West-Friesland, aanwezig is. Op deze oproep zijn al diverse goede reacties binnen gekomen. Ondergetekende zal de activiteiten van ons Genootschap op dia en foto vastleggen. Er wordt nog gezocht naar deskundige aanvulling van onze commissie. Want er is nog véél te doen.

M. Schagen-Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.