Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1983

De Filmcommissie is in 1983 benaderd door het bestuurslid, de heer Raat, om mee te denken over het realiseren van een heemkundige dia -serie met begeleidend tekstboekje. De gedachten gaan uit naar een serie van 72 dia's, verdeeld in drie groepen: de periode préhistorie tot 1500, de ontwikkeling van het platteland en die van het stedelijke gebeuren. Medewerkers van het Westfries Museum, van het Streekarchief en van de Onderwijsbegeleidingsdienst Westfriesland zijn bij het project betrokken. De dia-serie zal in het kader van het 60-jarig bestaan van het genootschap worden gebruikt als geschenk aan de jeugd van West-Friesland: via alle basisscholen binnen de Omringdijk.
De dia-serie van Geer Konijn is inmiddels gereed. Er zijn drie rubrieken gemaakt: St. Jozefpark en Blokker, Venhuizen en Westfriesland allerlei. De series worden voorzien van een tekst op rijm.
Op de Westfriezendag 1983, die in Opmeer werd gehouden t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Landbouwtentoonstelling, heeft de heer Du Pré een videofilmple gemaakt. Hij heeft de commissie daarmee de mogelijkheden van dit medium laten zien.

M. Schagen-Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

26. Jongens, niet zo klammen (ruzie maken)!
Twee klammers, twee schuld.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.