Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1981

De Filmcommissie is in 1981 in het bezit gekomen van een kopie van het filmpje ‘Bloemkool in de Streek’, Duur van het filmpje ongeveer 12 minuten. De secretaris van het genootschap heeft de statuten voor de stichting, welke het film- en diabezit moet gaan beheren, in concept gereed. Van de Archiefdienst Westfriese Gemeenten ontvingen wij een schrijven, waarin wordt meegedeeld welke films deze dienst onder haar beheer heeft: West-Friesland 1930, Hoorn 1950, Stadsfeesten Hoorn 1957, alsmede 3 films over Twisk. De Coöp. Ned. Bloembollencentrale (CNB) is in het bezit van een diaserie over de bloembollenteelt, zoals die zich heeft ontwikkeld. Er zijn kontakten gelegd om een copie aan ons bezit te kunnen toevoegen.
Jan Boon, de maker van onze Grootslag-film, vervaardigt nu een film over de préhistorie in dit gebied. De opgravingen door het ROB tijdens de ruilverkaveling van het Grootslag deden hem beseffen dat die kans nooit meer aan de orde zou komen. Hij heeft onze commissie benaderd om verdere realisering van deze film mogelijk te maken.
Een oproep in het Mededelingenblad – om aan de weet te komen wat er zoal aan oud dia- en filmmateriaal bij onze leden aanwezig is – bracht slechts enkele, doch wèl waardevolle tips.
Mevr. Geer Konijn uit Blokker zal de diaserie over West-Friesland, die zij in een reeks van jaren opbouwde, zó samenstellen dat het een dusdanig interessant geheel wordt dat deze dia-documentaire waard is om door onze commissie te worden beheerd.

M. Schagen-Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.