Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1980

De filmcommissie heeft ook in 1980 weer nuttig werk verricht. Een aantal oude films kon worden opgespoord, enkele er van zijn voorts bekeken: bijvoorbeeld een ongeveer 30 jaar geleden opgenomen film van de ‘Zaaizaad’ te Wijdenes en een film over de bloemkoolteelt in de Streek. Getracht zal worden om een copie voor het nageslacht veilig te stellen. Ons plan om een Heemkunde-serie te maken leeft nog steeds en het onderbouwen van deze zaak vordert. De Grootslag-film is diverse keren vertoond.
Een bijzondere gelegenheid deed zich voor toen de heer P. van Breemen te Alkmaar ons het filmmateriaal liet zien dat hij – als amateurfilmer in de jaren vijftig in opdracht van de ‘Bond van op coöperatieve grondslag werkende zuivelfabrieken in Noord-Holland’ heeft vervaardigd. Werk van klasse! Lof voor zijn bemoeiingen om deze films voor Noord Holland te behouden; met inschakeling van onze filmcommissie.

M. Schagen-Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

225. De kippen lopen allemaal te eizen (voedsel zoeken en oppikken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.