Westfries Genootschap
Projector
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Projector » Jaarverslagen

Jaarverslag 1978

Het jaar 1978 is voor de Filmcommissie een goed jaar geworden. De heren Koster en Visser zijn enkele malen met de Grootslag-film op pad geweest. Dit geschiedde met de nieuwe projector, die prima voldoet. De filmresten van de Grootslag-film zijn inmiddels in ons bezit gekomen. Onze commissie is uitgebreid met de komst van de heer K. Molenaar. Na enig volhouden is het ons gelukt een copie te verkrijgen van de film van de „Westfriesche Omringdijk” welke op 11 januari 1978 werd uitgezonden in het NOS-programma „Gewest tot Gewest”.
Om ons dia-bezit over verdwijnende beelden uit onze regio op te bouwen hebben we reeds enkele bezoeken gebracht aan particulieren, die genegen zouden zijn hun dia's voor dit doel te laten copiëren. Momenteel wachten we met spanning af of ons verzoek aan Ged. Staten om een subsidie van de provincie, die audiovisuele produkties wil gaan steunen, wordt gehonoreerd. Deze subsidie willen we mede benutten om de film van de heer Boon over de opgravingen in het Grootslag te financieren.

M. Schagen-Zwaan

 


Hé, is dat Westfries?

646. Over de benoeming van die ambtenaar heb ik niks te kerdiezen (niets over te zeggen of te beslissen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.